Úvod   Novinky

Novinky

Zdemar obnovil spolupráci s CDL při vývoji ERP

Společnosti Zdemar a CDL se dohodly na znovuobnovení spolupráce při provozování a rozvoji informačního systému Microsoft Dynamics NAV.

Projekt má několik etap. První etapa zahrnuje pilotní implementaci nové verze Microsoft Dynamics NAV2013 pro určenou skupinu firem. Výhodou implementace je využití synergických efektů používání Microsoft Dynamics NAV 2013 pro skupinu společností se stejnými požadavky na funkčnost systému a zároveň využití nejnovější verze produktu společnosti Microsoft. ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 je plně lokalizován do českého jazyka a vyhovuje legislativním požadavkům pro provoz v podmínkách v České republice. První úspěšná etapa projektu implementace trvala několik měsíců a dnes se nachází ve stadiu plného produktivního provozu.
Druhá etapa je zaměřena na implementaci informačního systému pro největší společnost skupiny Zdemar, která se zabývá poskytováním dopravních a spedičních služeb. Ve druhé etapě bude proveden zakázkový vývoj a přizpůsobení Microsoft Dynamics NAV2013 pro potřeby spediční a dopravní společnosti. Délka druhé etapy je opět v horizontu několika měsíců. Realizace druhé etapy bude opět znamenat pro uživatele výrazné využití synergických efektů NAV2013, snížení nákladů na provoz systému a neposledně také možnost rozvoje systému zejména při pokrytí potřeb provozu informačního systému pro dceřiné společnosti celé skupiny v zahraničí.
více

LEXUM spustil NAV

Evropská oční klinika - společnost Lexum a.s spustila produktivní provoz informačního systému Microsoft Dynamics NAV2013 ke konci roku.

Systém pokrývá zejména oblast účetnictví, finančního reportingu a dalších doprovodných služeb.  Nová verze informačního systému splňuje požadované legislativní zvyklosti pro provoz infomačního systému v podmínkách České republiky a je plně lokalizovaná. Doba implementace se pohybovala v řádu jednotek měsíců.

 

více

Disaster Recovery řešení pro skupinu společností CENTROPOL

CDL SYSTEM a.s. dokončila a předala do užívání projekt budování redundantní centrální serverové infrastruktury pro skupinu Centropol.

Projekt pokrýval vybudování dvou oddělených datových center zajišťujících vysoký výkon, redundanci a možnost dalšího rozšiřování kapacity, pro pokrytí rostoucích požadavků z obchodních procesů společnosti. Technologicky je řešení založeno na diskových polích HP 3PAR StoreServ 7400 a CISCO UCS Blade serverech. Provoz systémů je zajištěn technologií  VMware vSphere Metro Storage Cluster ve verzi VMware vSphere EE, které zajišťuje aktivní využití veškerého HW a zároveň v případě výpadku některého ze serverů, diskového storage nebo celého datového centra  umožňuje automatický failover. Celé prostředí je nepřetržitě monitorováno softwarem Microsoft SCOM 2012 s Veeam management packem pro Vmware.

Realizací projektu byly naplněny obchodní požadavky spočívající zejména ve zvýšení výkonu a dostupnosti,  zajištění ochrany investic a možnosti kvalitnější správy a řízení infrastruktury. Skupina Centropol tak může rozvíjet své podnikání a aktuálně se intenzivně zaměřit na obsluhu svých zákazníků v rámci nového projektu alternativního telefonního operátora.

více

CDL SYSTEM a.s. dokončila modernizaci datových center Ústeckého kraje

Naše společnost na sklonku léta dokončila a předala do užívání dvě nová, moderně vybavená datová centra pro provoz IT systémů Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších krajských organizací.

Jedná se o realizaci první etapy projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230, na kterém naše společnost spolupracovala. Součástí dodávky bylo vybudování nové serverovny pro záložního datového centra a restrukturalizace spojená centra stávajícího. Rekonstrukce spočívala v modernizaci bezpečnostního i infrastrukturního zabezpečení (generátory, UPS, zhášecí systém, fyzická bezpečnost, klimatizace, atd.) a kompletním novém vybavení pro zpracování dat a provoz aplikací. Byly implementovány virtuální serverové farmy a virtualizovaná datová úložiště v obou datových centrech a zvýšena kapacita a dostupnost  síťové infrastruktury. Pro realizaci byly dodány komponenty a software předních světových výrobců HP, Microsoft, VMware, Cisco, EMC a APC. Projekt se podařilo realizovat za plného provozu v extrémně krátkém termínu 3 měsíců, bez výrazného omezení práce uživatelů aplikací.

Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro Váš rozvoj. Odkaz na webové stránky strukturálních fondů: www.strukturalni-fondy.cz/iop


Integrovaný operační program

více

Informační systém pro Lexum a.s.

Evropská oční klinika - společnost Lexum a.s. a CDL SYSTEM a.s. se dohodly na spolupráci při implementaci nového ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV.

Doba  implementace bude trvat v řádu měsíců a hlavní náplní je implementace pokrytí požadavků společnosti Lexum na ekonomické řízení společnosti.

více

Czech Legislature Pack and Extensions pro MS Dynamics NAV 2013

S radostí si dovolujeme oznámit, že naše aplikace CDL Czech Legislature Pack and Extensions pro Microsoft Dynamics NAV 2013 byla certifikována pro Microsoft Dynamics NAV 2013 a získala status CfMD.

Řešení „CDL Czech Legislature Pack and Extensions“ upravuje a rozšiřuje funkčnost systému Microsoft Dynamics NAV (dále jen NAV) v následujících oblastech:

• Elektronický platební styk
• Prodejní a nákupní zálohy
• Zúčtování přeplatků a nedoplatků
• Vzájemné zápočty
• Pokladna
• Evidence a výkaznictví Intrastat
• Párování věcných položek
• Dlouhodobý majetek – rozšířená funkčnost
• Úprava směnných kurzů
• Finanční a legislativní sestavy
• Import směnných kursů ze serveru České národní banky
• Integrace s Insolvenčním rejstříkem Ministerstva spravedlnosti ČR, tzv. ISIR
• Integrace s Administrativním registrem ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR, tzv. ARES
• Integrace s Registrem plátců DPH Ministerstva financí ČR

Certifikát NAV

více

Společnost TES Vsetín s.r.o. konsolidovala a virtualizovala své datové centrum

CDL SYSTEM a.s. dokončila pro firmu TES VSETÍN s.r.o., předního výrobce elektrických strojů a pohonů, projekt konsolidace a virtualizace centrální firemní infrastruktury.

Cílem celého projektu bylo zajištění vyššího výkonu a lepší dostupnosti hlavních firemních aplikací. Proto byl nasazen nový redundantní HW a moderní verze centrálních operačních a virtualizačních systémů. Dalším důležitým požadavkem bylo zajištění efektivní obsluhy celé IT infrastruktury.

Obsahem dodávky bylo:

  • Servery, datová úložiště a síťová infrastruktura HP
  • virtualizace prostředí pomocí technologie VMware
  • kompletní upgrade serverových operačních systémů a aplikací Microsoft
  • nasazení nástrojů managementu rodiny Microsoft System Center
  • modernizace infrastruktury serverovny
více

V Microsoft technologiích se držíme na špici a opět vítězíme v soutěži projektů MS Industry awards

Společnost Microsoft 29. 3. 2013 vyhlásila výsledky patnáctého ročníku soutěže Microsoft Awards, v které každý rok oceňuje nejzajímavější IT projekty realizované certifikovanými partnery Microsoftu u tuzemských zákazníků.

S potěšením jsme přijali zprávu, že i v tomto ročníku se jeden z projektů realizovaných naší společností CDL SYSTEM a.s. umístil na zlaté příčce.

„Předání ceny, na fotografii zleva Roman Cabálek (ředitel MS ČR), Jaroslav Kunc (obchodní ředitel, CDL SYSTEM), Vítězslav Kotrs (ředitel CDL SYSTEM) a Martin Tolar (obchodní ředitel MS ČR)“
CDL SYSTEM a.s. dne 4. 4. 2013 převzala ocenění v kategorii „Řešení v oblasti databází, správy dat a reportingu“ za projekt „Zvýšení dostupnosti dat – implementace Microsoft SQL clusteru a centralizace elektronické pošty“ realizovaný pro společnost Krajská zdravotní a.s. – největší zdravotnickou organizaci v Ústeckém kraji, kde IT technologie využívá několik tisíc zaměstnanců jako podporu pro kvalitní péči o pacienty.

V minulých ročnících se v soutěži velmi dobře umístily naše projekty z oblasti ERP, CRM a procesních portálů. O to víc nás těší, že letošní cenu získal projekt z oblasti infrastruktury a databází. Sada ocenění, kterou se CDL SYSTEM a.s. může pochlubit, ukazuje, že máme hluboké know-how a kvalitní odborníky ve všech oblastech, které pokrývá naše portfolio produktů a služeb, okomentoval úspěch Jaroslav Kunc, obchodní ředitel infrastrukturní divize CDL SYSTEM a.s.
více

Řízená dokumentace úspěšně nasazena ve skupině E.ON

V rámci realizovaného projektu CDL SYSTEM a.s. pro společnost E.ON IT Czech Republic s.r.o. implementovala aplikaci Řízená dokumentace pro správu dokumentů systému řízení kvality.

Systém využívá vlastností dokumentové knihovny technologie SharePoint 2010 a pokrývá všechny procesy potřebné pro správu dokumentace zejména přípravu dokumentů, schvalování, seznamování, revize a reporting nad dokumentací. Řešení využívá cca 2 500 uživatelů z pěti společností skupiny E.ON.

Implementované řešení nahradilo knihovny dokumentů provozované nad portálem SharePoint 2003, které sloužily pouze jako rozšířené úložiště bez další aplikační logiky. Součástí projektu byla i migrace dat.

Skupina E.ON patří mezi hlavní distributory energií v České republice a zahrnuje v sobě 5 společností. Pracoviště firem jsou rozmístěna po celé České republice.
více

Nová verze Microsoft Dynamics NAV 2013

Dne 1. října 2012 byla v celosvětové verzi uvolněna nová verze Microsoft Dynamics 2013, která bude v ČR k dispozici počátkem roku 2013.

Microsoft Dynamics NAV 2013 přináší celou řadu důležitých inovací. Některé z nich znají již uživatelé Microsoft Dynamics CRM 2011, jiné si vypůjčil zase z Microsoft Dynamics AX 2012. Z pohledu výkonu a vývojového prostředí pro oborová řešení je také velice důležitý přechod na třívrstvou architekturu. Inovované je i uživatelské prostředí, které přináší styl známý z produktů Office.

Více informací v PDF
více
 
Stránka 1 z 2
Výsledky 1 - 10 z 17

|‹
« Předchozí
1
  • Microsoft Partner
  • HP gold specialist
  • VMWare partner
  • Ústecká nadace
  • Microsoft Dynamics

© Copyright 2013. CDL SYSTEM. All rights Reserved.

All trademarks belong to their respective owners.