Úvod   Novinky

Novinky

Czech Legislature Pack and Extensions pro MS Dynamics NAV 2015

S radostí si dovolujeme oznámit, že naše aplikace CDL Czech Legislature Pack and Extensions pro Microsoft Dynamics NAV 2015 byla na počátku března 2015 certifikována pro Microsoft Dynamics NAV 2015 a získala status CfMD.

Aplikace byla uvolněna ke konci ledna 2015 pro první zákazníky, tedy do 3 měsíců od uvedení Microsoft Dynamics NAV 2015 na světový trh. Díky univerzálnosti řešení je aplikace po minimálních úpravách vhodná i pro nasazení ve Slovenské republice. Řešení „CDL Czech Legislature Pack and Extensions“ upravuje a rozšiřuje funkčnost systému Microsoft Dynamics NAV (dále jen NAV) v následujících oblastech:
• Elektronický platební styk
• Prodejní a nákupní zálohy
• Zúčtování přeplatků a nedoplatků
• Vzájemné zápočty
• Pokladna
• Evidence a výkaznictví Intrastat
• Párování věcných položek
• Dlouhodobý majetek – rozšířená funkčnost
• Úprava směnných kurzů
• Finanční a legislativní sestavy
• Import směnných kursů ze serveru České národní banky
• Integrace s Insolvenčním rejstříkem Ministerstva spravedlnosti ČR, tzv. ISIR
• Integrace s Administrativním registrem ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR, tzv. ARES
• Integrace s Registrem plátců DPH Ministerstva financí ČR

Certifikát NAV

  

více

Uvolnění Microsoft Dynamics NAV 2015 CZ

Společnost Microsoft uvolnila novou verzi informačního systému Microsoft Dynamics NAV2015 CZ. Celosvětová verze NAV byla uvolněna k 1.10.2014 a o necelé tři měsíce později byla uvolněna i česká lokalizace včetně legislativy. K dispozici zákazníkům je tak nejnovější verze informačního systému.

Současně je k dispozici i nadstavba informačního systému od společnosti CDL SYSTEM, která podstatně rozšiřuje funkčnost a komfort systému v oblasti legislativy a reportingu. Stejně jako předchozí verze nadstavby proběhne certifikací CfMD (Certified for Microsoft Dynamics).
více

Společnost Marius Pedersen a.s. používá od počátku roku 2014 ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV 2013 pro řízení ekonomických agend společnosti.

Implementace Microsoft Dynamics NAV 2013 je jednou z etap rozsáhlého projektu implementace celofiremního informačního systému, který má mimo jiné pokrýt agendy řízení vztahů se zákazníky, řízení správy dokumentů, ekonomický informační systém, informační systém pro řízení procesů nakládání s odpady a manažerský informační systém.

Společnost CDL SYSTEM a.s. působí na projektu v roli subdodavatele služeb pro hlavního dodavatele, společnost UNICORN SYSTEMS a.s., právě pro oblast implementace ekonomických agend informačního systému Microsoft Dynamics NAV, agend řízení vztahů se zákazníky, manažerského informačního systému a v roli poskytovatele vývojových služeb informačního systému pro nakládání s odpady. Společnost Marius Pedersen a.s. se zabývá především moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů a působí v Dánsku, České republice a na Slovensku. Marius Pedersen a.s. je stoprocentní dceřinou společností dánské firmy Marius Pedersen A/S.
více

Seminář - AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VYSOKÉ DOSTUPNOSTI SLUŽEB DATOVÉHO CENTRA PRO SMB/SME

V měsíci říjnu zorganizovala společnost CDL SYSTEM a.s. odborný seminář pro své zákazníky, kde byla představena nová řešení z oblasti budování datových center a zvýšení jejich dostupnosti.

Semináře se zúčastnilo téměř 30 zástupců významných zákazníků CDL, kteří si vyslechli např. následující témata:
•         Praktické aspekty zajištění dostupnosti datového centra (normy, napájení a další subsystémy DC)
•         Zvýšení dostupnosti s využitím virtualizace diskového prostoru (moderní disková pole)
•         Softwarová řešení pro zvýšení dostupnosti, zkrácení RPO a řešení disaster recovery (replikace na aplikační úrovni pro SQL a Exchange, řešení pomocí technologií Veeam Backup&Recovery, ARCserve Unified Data Protection)
•         Novinky v oblasti serverů
Pro ty z Vás, kteří se semináře nestihli nebo nemohli zúčastnit, rádi zajistíme dodatečné poskytnutí informací, případně osobní konzultace na daná témata. Potřebujete pomoc s modernizací či podporou vaší centrální infrastruktury? Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře na titulní straně našeho webu.

více

Modernizace inženýrské a operátorské úrovně centrálního řídicího systému v Lafarge Cement, a.s.

CDL realizovalo zajímavý projekt modernizace části řídicího systému výroby, založený na virtualizaci dosavadních fyzických hostů a operátorských stanic s SuSE Linux do prostředí vSphere 5 při využití virtualizovaného diskového pole HP StoreVirtual LeftHand. Velmi účelně bylo použito tenkých klientů HP s X-Window na velíně v až čtyřmonitorové konfiguraci.

Případová studie v PDF
více

Kompletní projekt budování TCK Ústeckého kraje byl předán do plného provozu

Krajský úřad Ústeckého kraje převzal do plného provozu celý projekt budování Technologického centra Ústeckého kraje,  jednalo se o projekt „Rozvoj služeb eGovernmetu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230. 

CDL SYSTEM a.s. byla v projektu subdodavatelem částí zahrnujících vybudování vlastní centrální infrastruktury IT a integrace aplikací pro centrální řízení identit a oprávnění. Vlastní technologické centrum bylo vybudováno již v loňském roce, od jeho spuštění v září 2013 pak probíhala podpora implementace dalších podprojektů (modernizace a rozvoj spisové služby, budování krajského digitálního archivu a digitalizační jednotky). Specialisté CDL připravovali a ladili infrastrukturní prostředí pro provoz stávajících, modernizovaných i nových aplikací. Paralelně probíhala implementace identity managementu založeného na technologii Microsoft ForeFront Identity Manager, díky níž jsou nyní kompletně a centrálně spravovány identity uživatelů systémů a elektronických agend Krajského úřadu včetně přístupových oprávnění. Správa identit podporuje procesy během celého životního cyklu uživatele systémů jako je jeho nástup, výstup či změna funkčního zařazení. Významným způsobem tak došlo k nárůstu zabezpečení a důvěrnosti spravovaných dat. V období před prázdninami 2014 pak probíhal pilotní provoz celého projektu a v červenci 2014 byla celá technologie a systémy předána úspěšně do plného provozu. Dodané řešení budou nyní specialisté CDL SYSTEM a.s. dohledovat a podporovat po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. v následujících pěti letech. Infrastruktura Krajského Úřadu byla zařazena mezi další významné IT systémy, které CDL SYSTEM a.s. v rámci outsourcingu služeb podporuje a spravuje. Jak jsme již informovali dříve, součástí dodávky technologického centra  bylo vybudování nové serverovny  záložního datového centra a restrukturalizace centra stávajícího. Rekonstrukce spočívala v modernizaci bezpečnostního i infrastrukturního zabezpečení (generátory, UPS, zhášecí systém, fyzická bezpečnost, klimatizace, atd.) a kompletním novém vybavení pro zpracování dat a provoz aplikací. Byly implementovány virtuální serverové farmy a virtualizovaná datová úložiště v obou datových centrech a zvýšena kapacita a dostupnost  síťové infrastruktury. Pro realizaci byly dodány komponenty a software předních světových výrobců HP, Microsoft, VMware, Cisco, EMC a APC. Projekt se podařilo realizovat za plného provozu v extrémně krátkém termínu 3 měsíců, bez výrazného omezení práce uživatelů aplikací.

Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro Váš rozvoj. Odkaz na webové stránky strukturálních fondů: www.strukturalni-fondy.cz/iop


 

více

Společnost LASVIT uvedla do provozu první etapu projektu implementace CRM

V červenci 2014 byla spuštěna první etapa rozsáhlého IT projektu ve společnosti LASVIT. Je jí implementace produktu Microsoft Dynamics CRM pro správu obchodních procesů dodavatelskou společností CDL SYSTEM. Nový CRM systém navazuje na obchodní a marketingovou strategii společnosti LASVIT a slouží jako IT nástroj doplňující celkovou filozofii firmy orientovanou na zákazníky.

CRM systém se stává efektivním nástrojem obchodního oddělení pro správu a rozvoj osobních vztahů se zákazníky. Prohlubuje znalosti obchodníků o jejich zákaznících s cílem poskytovat individuálně navržený servis a marketingovou podporu, protože business model společnosti LASVIT je založen právě na osobním přístupu a personalizovaném servisu zákazníkům. Náhrada obchodní evidence a izolovaných informačních systémů (komerční i open source) komplexní aplikací Microsoft Dynamics CRM má pokrýt nejen současné potřeby a požadavky společnosti LASVIT, ale zejména podpořit strategické aktivity společnosti do budoucna.
Společnost LASVIT byla založena v roce 2007. Společnost se zabývá návrhy a výrobou architektonických skleněných instalací, moderních svítidel a designových kolekcí svítidel.
Moderní svítidla a architektonické světelné instalace je možné spatřit v luxusních soukromých rezidencích, veřejných prostorech, luxusních hotelích, moderních buticích a dalších mimořádných interiérech. LASVIT rovněž vyvíjí a vyrábí širokou škálu unikátně tvarovaných skleněných panelů pro architektonicky-stavební odvětví.
Společnost LASVIT spolupracuje s celou řadou světových návrhářů jako například Ross Lovegrove, Nendo Studio, Arik Levy, Fabio Novembre a Michael Young.
Společnost LASVIT působí po celém světě. V současnosti má 11 obchodních kanceláří, v Dubai, HongKongu, Lodýně, Los Angeles, Miláně, Moskvě, New Yorku, Paříži, Praze, Shaghai, Songapore.
více

Společnost CDL SYSTEM a.s. dosáhla další kompetence v poskytovaných službách

Společnost CDL SYSTEM a.s získala kompetenci Silver Customer Relationship Management společnosti Microsoft.

Zisk kompetence je potvrzením neustálé snahy společnosti CDL o zvyšování kvality našich služeb, kladných referencí našich zákazníků o realizovaných projektech a službách, rozšiřování počtu certifikovaných spolupracovníků, jejich vzdělávání a v neposlední řadě stoupajícího počtu našich zákazníků. Noví zákazníci či potenciální partneři tak získávají větší jistotu, že projekty realizované s naší společností budou vedeny dle metodiky implementace doporučované výrobcem produktu Microsoft Dynamics CRM a že budou mít odpovídající kvalitu a budou dodány v dohodnutém čase. CDL SYSTEM při implementacích Microsoft Dynamics CRM s úspěchem zúročuje znalosti a kompetence z jiných oblastí ICT. Zákazníci mohou očekávat synergické efekty integrace CRM s ERP produkty rodiny Microsoft nebo i dalšími ERP produkty, manažerskými informačními systémy, Document Management Systémy a dalšími souvisejícími aplikacemi.

 

více

Zákaznický seminář o NAV 2013

V průběhu dubna 2014 proběhl v prostorech společnosti Microsoft v Praze zákaznický seminář pro zákazníky naší firmy, jehož hlavním tématem byla nová verze informačního systému pro střední společnosti Microsoft Dynamics NAV 2013 v české verzi.

V průběhu dubna 2014 proběhl v prostorech společnosti Microsoft v Praze zákaznický seminář pro zákazníky naší firmy, jehož hlavním tématem byla nová verze informačního systému pro střední společnosti Microsoft Dynamics NAV 2013 v české verzi.  

Po úvodním slovu pana Václava Urbana ze společnosti Microsoft se seminář věnoval zásadním novinkám a přínosům nové verze NAV 2013, tradiční široké podpoře české a slovenské legislativy ze strany CDL, na kterou jsou naši zákazníci zvyklí. V závěru pro zájemce proběhla prezentace vývojového prostředí a změn oproti zvyklostem vývoje v nižších verzích Microsoft Dynamics NAV.

Pro zákazníky naší společnosti je k dispozici celá prezentace zákaznického semináře. V případě zájmu se prosím obraťte na Vaše kontaktní osoby.

více

Seminář na téma bezpečnost a správné nastavení bezdrátových sítí

3. dubna 2014 uspořádala společnost CDL SYSTEM a.s. ve svých prostorách další odborný seminář, tentokrát na téma bezdrátové sítě a bezpečnost provozu v počítačových sítích.

3. dubna 2014 uspořádala společnost CDL SYSTEM a.s. ve svých prostorách další odborný seminář, tentokrát na téma bezdrátové sítě a bezpečnost provozu v počítačových sítích.

 

Naši specialisté na semináři předávali odpovědi na následující otázky:

 

•      Co dnes správné „WiFi“ umí?

•      Je WiFi ta krabička s anténou nebo něco mnohem více?

•      Jaké bezpečnostní hrozby se objeví, když zpřístupním síť pomocí WiFi?

•      Jak čelit těmto hrozbám?

•      Jak řídit komfort uživatelů využívajících síť?

•      Jaká legislativa se mě týká, když zapnu WiFi přístupový bod?

•      Jak chránit rozhraní vnitřní sítě?

•      Čím nahradit Microsoft TMG server?

 

Seminář navštívil velký počet IT specialistů a byl velmi pozitivně hodnocen. Těm, kteří se nemohli zúčastnit a potřebují odbornou pomoc v diskutované oblasti, jsme pochopitelně k dispozici pro individuální spolupráci. Její obsah a rozsah je možné dohodnout s naším obchodním oddělením.

více
 
Stránka 1 z 3
Výsledky 1 - 10 z 29

|‹
« Předchozí
1
  • Microsoft Partner
  • HP gold specialist
  • VMWare partner
  • Ústecká nadace
  • Microsoft Dynamics

© Copyright 2013. CDL SYSTEM. All rights Reserved.

All trademarks belong to their respective owners.