Úvod   Novinky

Novinky

Uvolnění Microsoft Dynamics NAV 2016

Společnost Microsoft uvolnila v souladu s plánem uvádění nových verzí informačního systému Microsoft Dynamics NAV jeho novou verzi NAV2016. Celosvětová verze NAV byla uvolněna v říjnu 2015.

Současně je s novou verzí k dispozici i nadstavba informačního systému od společnosti CDL SYSTEM, která podstatně rozšiřuje funkčnost a komfort systému v oblasti legislativy a reportingu. Stejně jako předchozí verze nadstavby proběhne certifikací CfMD (Certified for Microsoft Dynamics).
více

Metrostav a CDL SYSTEM rozšířili spolupráci

Po roční spolupráci na zajištění podpory portálových farem technologie SharePoint se společnosti dohodly na výrazném rozšíření poskytovaných služeb.

CDL SYSTEM a.s. převzala plnou odpovědnost za provoz MS SharePoint farem formou outsoursingu péče o toto prostředí, které využívá několik tisíc uživatelů a jsou na nich provozovány důležité aplikace. Pro Metrostav to znamenalo vyřešení problémů se zastupitelností, rozvojem know-how a vymahatelností časů řešení případných problémů s prostředím. Nový model spolupráce probíhá již několik měsíců a praxí se osvědčil. „Vysokou kvalitu péče o prostředí SharePoint potvrdil o kontrolní audit prostředí (RAP) prováděný společností Microsoft, který neodhalil žádné zásadní nedostatky v nastavení“, říká Tomáš Malchárek vedoucí servisního oddělení IT Metrostavu.
Metrostav je univerzální stavební společností, která zákazníkům pomáhá uskutečňovat jejich plány s maximálním ohledem na životní prostředí. Skupina Metrostav patří k nevětším stavebním koncernům působícím v České republice a podílí se na realizaci řady významných staveb z oblasti infrastruktury a i dalších oblastí.
více

Odborný SEMINÁŘ – Efektivní plánování rozvoje IT, novinky v datových sítích a management provozu

CDL SYSTEM  pořádá 12. listopadu poslední letošní odborný seminář.

Tentokrát budou na programu témata investičního plánování rozvoje IT a automatizované správy technologií, která doplní novinky v oblasti datových sítí. Podrobné informace o programu a logistice naleznete zde.

více

CDL dokončila výraznou změnu intranetového portálu společnosti PPF

Moderní společnosti potřebují moderní nástroje pro komunikaci nejen se svými zákazníky, ale i se svými zaměstnanci.

Dobrá informovanost zaměstnanců a jejich snadný přístup k interním aplikacím je i cílem společnosti PPF a proto bylo v roce 2014 rozhodnuto o komplexní modernizaci intranetového portálu skupiny.
Na změnách, které mimo jiné znamenaly upgrade technologie SharePoint na verzi 2013, komplexní změnu podoby a uspořádání titulní stránky a vývoj aplikací pro interaktivní předávání informací, se společně podílely interní týmy PPF (IT a interní komunikace) a specialisté z CDL. CDL zajistila návrh postupů, vývoj aplikací, kompletní realizaci navrhnutého designu  a aktivní podporu při provádění upgrade. Podmínkou úspěšné realizace bylo rovněž vytvoření responsivní verze portálu.
více

Dokončili jsme modernizaci datového centra společnosti Aisan

Modernizace centrální infrastruktury prováděná v letošním roce se týkala zejména výměny hlavního diskového pole.

Po analýze potřeb bylo zvoleno moderní výkonné diskové pole HP 3PAR StoreServ 7200c. Ve výběru řešení sehrály důležitou roli nové moderní vlastnosti pro správu úložiště, které umožní zajistit lepší odezvy hlavních aplikací používaných uživateli. Jedná se zejména o využití technologií virtualizace diskového prostoru, tenký provisioning, adaptivní flash cache, automatický tiering a plnou integraci s virtualizační platformou VMware vSphere pro optimalizaci výkonu a správu diskového úložiště. Výkon dodaného řešení, jeho škálovatelnost a rozšiřitelnost pole též chrání investici do budoucnosti. Implementace nového úložiště a migrace dat proběhly za plného provozu společnosti bez dopadu na dostupnost klíčových produkčních systémů.
Aisan Industry Czech, s.r.o. působí v České republice ve dvou závodech v Lounech již od roku 2001. Společnost vyrábí benzínová palivová čerpadla pro automobily a motocykly, palivové moduly, škrtící klapky a velmi širokou produktovou škálu obrobených hliníkových odlitků pro automobilový průmysl.
Mezi nejvýznamnější zákazníky společnosti patří automobilky Toyota, Renault, Honda, Dacia, Volvo a mnoho dalších významných zpracovatelských firem.“
více

Czech Legislature Pack and Extensions pro MS Dynamics NAV 2015

S radostí si dovolujeme oznámit, že naše aplikace CDL Czech Legislature Pack and Extensions pro Microsoft Dynamics NAV 2015 byla na počátku března 2015 certifikována pro Microsoft Dynamics NAV 2015 a získala status CfMD.

Aplikace byla uvolněna ke konci ledna 2015 pro první zákazníky, tedy do 3 měsíců od uvedení Microsoft Dynamics NAV 2015 na světový trh. Díky univerzálnosti řešení je aplikace po minimálních úpravách vhodná i pro nasazení ve Slovenské republice. Řešení „CDL Czech Legislature Pack and Extensions“ upravuje a rozšiřuje funkčnost systému Microsoft Dynamics NAV (dále jen NAV) v následujících oblastech:
• Elektronický platební styk
• Prodejní a nákupní zálohy
• Zúčtování přeplatků a nedoplatků
• Vzájemné zápočty
• Pokladna
• Evidence a výkaznictví Intrastat
• Párování věcných položek
• Dlouhodobý majetek – rozšířená funkčnost
• Úprava směnných kurzů
• Finanční a legislativní sestavy
• Import směnných kursů ze serveru České národní banky
• Integrace s Insolvenčním rejstříkem Ministerstva spravedlnosti ČR, tzv. ISIR
• Integrace s Administrativním registrem ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR, tzv. ARES
• Integrace s Registrem plátců DPH Ministerstva financí ČR

Certifikát NAV

  

více

Uvolnění Microsoft Dynamics NAV 2015 CZ

Společnost Microsoft uvolnila novou verzi informačního systému Microsoft Dynamics NAV2015 CZ. Celosvětová verze NAV byla uvolněna k 1.10.2014 a o necelé tři měsíce později byla uvolněna i česká lokalizace včetně legislativy. K dispozici zákazníkům je tak nejnovější verze informačního systému.

Současně je k dispozici i nadstavba informačního systému od společnosti CDL SYSTEM, která podstatně rozšiřuje funkčnost a komfort systému v oblasti legislativy a reportingu. Stejně jako předchozí verze nadstavby proběhne certifikací CfMD (Certified for Microsoft Dynamics).
více

Společnost Marius Pedersen a.s. používá od počátku roku 2014 ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV 2013 pro řízení ekonomických agend společnosti.

Implementace Microsoft Dynamics NAV 2013 je jednou z etap rozsáhlého projektu implementace celofiremního informačního systému, který má mimo jiné pokrýt agendy řízení vztahů se zákazníky, řízení správy dokumentů, ekonomický informační systém, informační systém pro řízení procesů nakládání s odpady a manažerský informační systém.

Společnost CDL SYSTEM a.s. působí na projektu v roli subdodavatele služeb pro hlavního dodavatele, společnost UNICORN SYSTEMS a.s., právě pro oblast implementace ekonomických agend informačního systému Microsoft Dynamics NAV, agend řízení vztahů se zákazníky, manažerského informačního systému a v roli poskytovatele vývojových služeb informačního systému pro nakládání s odpady. Společnost Marius Pedersen a.s. se zabývá především moderními metodami nakládání se všemi druhy odpadů a působí v Dánsku, České republice a na Slovensku. Marius Pedersen a.s. je stoprocentní dceřinou společností dánské firmy Marius Pedersen A/S.
více

Seminář - AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ VYSOKÉ DOSTUPNOSTI SLUŽEB DATOVÉHO CENTRA PRO SMB/SME

V měsíci říjnu zorganizovala společnost CDL SYSTEM a.s. odborný seminář pro své zákazníky, kde byla představena nová řešení z oblasti budování datových center a zvýšení jejich dostupnosti.

Semináře se zúčastnilo téměř 30 zástupců významných zákazníků CDL, kteří si vyslechli např. následující témata:
•         Praktické aspekty zajištění dostupnosti datového centra (normy, napájení a další subsystémy DC)
•         Zvýšení dostupnosti s využitím virtualizace diskového prostoru (moderní disková pole)
•         Softwarová řešení pro zvýšení dostupnosti, zkrácení RPO a řešení disaster recovery (replikace na aplikační úrovni pro SQL a Exchange, řešení pomocí technologií Veeam Backup&Recovery, ARCserve Unified Data Protection)
•         Novinky v oblasti serverů
Pro ty z Vás, kteří se semináře nestihli nebo nemohli zúčastnit, rádi zajistíme dodatečné poskytnutí informací, případně osobní konzultace na daná témata. Potřebujete pomoc s modernizací či podporou vaší centrální infrastruktury? Neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře na titulní straně našeho webu.

více

Modernizace inženýrské a operátorské úrovně centrálního řídicího systému v Lafarge Cement, a.s.

CDL realizovalo zajímavý projekt modernizace části řídicího systému výroby, založený na virtualizaci dosavadních fyzických hostů a operátorských stanic s SuSE Linux do prostředí vSphere 5 při využití virtualizovaného diskového pole HP StoreVirtual LeftHand. Velmi účelně bylo použito tenkých klientů HP s X-Window na velíně v až čtyřmonitorové konfiguraci.

Případová studie v PDF
více
 
Stránka 1 z 4
Výsledky 1 - 10 z 34

|‹
« Předchozí
1
  • Microsoft Partner
  • HP gold specialist
  • VMWare partner
  • Ústecká nadace
  • Microsoft Dynamics

© Copyright 2013. CDL SYSTEM. All rights Reserved.

All trademarks belong to their respective owners.