Úvod   Novinky

Novinky

Společnost LASVIT uvedla do provozu první etapu projektu implementace CRM

V červenci 2014 byla spuštěna první etapa rozsáhlého IT projektu ve společnosti LASVIT. Je jí implementace produktu Microsoft Dynamics CRM pro správu obchodních procesů dodavatelskou společností CDL SYSTEM. Nový CRM systém navazuje na obchodní a marketingovou strategii společnosti LASVIT a slouží jako IT nástroj doplňující celkovou filozofii firmy orientovanou na zákazníky.

CRM systém se stává efektivním nástrojem obchodního oddělení pro správu a rozvoj osobních vztahů se zákazníky. Prohlubuje znalosti obchodníků o jejich zákaznících s cílem poskytovat individuálně navržený servis a marketingovou podporu, protože business model společnosti LASVIT je založen právě na osobním přístupu a personalizovaném servisu zákazníkům. Náhrada obchodní evidence a izolovaných informačních systémů (komerční i open source) komplexní aplikací Microsoft Dynamics CRM má pokrýt nejen současné potřeby a požadavky společnosti LASVIT, ale zejména podpořit strategické aktivity společnosti do budoucna.
Společnost LASVIT byla založena v roce 2007. Společnost se zabývá návrhy a výrobou architektonických skleněných instalací, moderních svítidel a designových kolekcí svítidel.
Moderní svítidla a architektonické světelné instalace je možné spatřit v luxusních soukromých rezidencích, veřejných prostorech, luxusních hotelích, moderních buticích a dalších mimořádných interiérech. LASVIT rovněž vyvíjí a vyrábí širokou škálu unikátně tvarovaných skleněných panelů pro architektonicky-stavební odvětví.
Společnost LASVIT spolupracuje s celou řadou světových návrhářů jako například Ross Lovegrove, Nendo Studio, Arik Levy, Fabio Novembre a Michael Young.
Společnost LASVIT působí po celém světě. V současnosti má 11 obchodních kanceláří, v Dubai, HongKongu, Lodýně, Los Angeles, Miláně, Moskvě, New Yorku, Paříži, Praze, Shaghai, Songapore.
více

Společnost CDL SYSTEM a.s. dosáhla další kompetence v poskytovaných službách

Společnost CDL SYSTEM a.s získala kompetenci Silver Customer Relationship Management společnosti Microsoft.

Zisk kompetence je potvrzením neustálé snahy společnosti CDL o zvyšování kvality našich služeb, kladných referencí našich zákazníků o realizovaných projektech a službách, rozšiřování počtu certifikovaných spolupracovníků, jejich vzdělávání a v neposlední řadě stoupajícího počtu našich zákazníků. Noví zákazníci či potenciální partneři tak získávají větší jistotu, že projekty realizované s naší společností budou vedeny dle metodiky implementace doporučované výrobcem produktu Microsoft Dynamics CRM a že budou mít odpovídající kvalitu a budou dodány v dohodnutém čase. CDL SYSTEM při implementacích Microsoft Dynamics CRM s úspěchem zúročuje znalosti a kompetence z jiných oblastí ICT. Zákazníci mohou očekávat synergické efekty integrace CRM s ERP produkty rodiny Microsoft nebo i dalšími ERP produkty, manažerskými informačními systémy, Document Management Systémy a dalšími souvisejícími aplikacemi.

 

více

Zákaznický seminář o NAV 2013

V průběhu dubna 2014 proběhl v prostorech společnosti Microsoft v Praze zákaznický seminář pro zákazníky naší firmy, jehož hlavním tématem byla nová verze informačního systému pro střední společnosti Microsoft Dynamics NAV 2013 v české verzi.

V průběhu dubna 2014 proběhl v prostorech společnosti Microsoft v Praze zákaznický seminář pro zákazníky naší firmy, jehož hlavním tématem byla nová verze informačního systému pro střední společnosti Microsoft Dynamics NAV 2013 v české verzi.  

Po úvodním slovu pana Václava Urbana ze společnosti Microsoft se seminář věnoval zásadním novinkám a přínosům nové verze NAV 2013, tradiční široké podpoře české a slovenské legislativy ze strany CDL, na kterou jsou naši zákazníci zvyklí. V závěru pro zájemce proběhla prezentace vývojového prostředí a změn oproti zvyklostem vývoje v nižších verzích Microsoft Dynamics NAV.

Pro zákazníky naší společnosti je k dispozici celá prezentace zákaznického semináře. V případě zájmu se prosím obraťte na Vaše kontaktní osoby.

více

Seminář na téma bezpečnost a správné nastavení bezdrátových sítí

3. dubna 2014 uspořádala společnost CDL SYSTEM a.s. ve svých prostorách další odborný seminář, tentokrát na téma bezdrátové sítě a bezpečnost provozu v počítačových sítích.

3. dubna 2014 uspořádala společnost CDL SYSTEM a.s. ve svých prostorách další odborný seminář, tentokrát na téma bezdrátové sítě a bezpečnost provozu v počítačových sítích.

 

Naši specialisté na semináři předávali odpovědi na následující otázky:

 

•      Co dnes správné „WiFi“ umí?

•      Je WiFi ta krabička s anténou nebo něco mnohem více?

•      Jaké bezpečnostní hrozby se objeví, když zpřístupním síť pomocí WiFi?

•      Jak čelit těmto hrozbám?

•      Jak řídit komfort uživatelů využívajících síť?

•      Jaká legislativa se mě týká, když zapnu WiFi přístupový bod?

•      Jak chránit rozhraní vnitřní sítě?

•      Čím nahradit Microsoft TMG server?

 

Seminář navštívil velký počet IT specialistů a byl velmi pozitivně hodnocen. Těm, kteří se nemohli zúčastnit a potřebují odbornou pomoc v diskutované oblasti, jsme pochopitelně k dispozici pro individuální spolupráci. Její obsah a rozsah je možné dohodnout s naším obchodním oddělením.

více

CDL rozšiřuje své kompetence v oblasti bezpečnosti a správy

Neustále pracujeme na rozšiřování portfolia našich produktů a zkvalitnění odbornosti našich služeb. Potvrzením této aktivity je vždy obhajoba nebo získání nové kompetence renomovaných výrobců.

Neustále pracujeme na rozšiřování portfolia našich produktů a zkvalitnění odbornosti našich služeb. Potvrzením této aktivity je vždy obhajoba nebo získání nové kompetence renomovaných výrobců.

 

Aktuálně se nám podařilo rozšířit bohatou sbírku našich certifikací o dvě nové oblasti:

 

McAfee -  Network Defense

 

Tato certifikace nás opravňuje k dodávkám a implementacím další významné části portfolia tohoto předního výrobce bezpečnostních produktů.  K již nabízenému řešení ochrany proti škodlivému kódu tak přibyly i firewally a IPS zařízení.

 

Microsoft  - Silver Devices and Deployment

 

Rozšiřujeme také své znalosti technologií Microsoft. Nové certifikace a reference z realizovaných projektů nám dovolily přidat kompetenci v oblasti centrální správy koncových pracovišť, distribuce software a správy uživatelského prostředí.

více

Další úspěch CDL SYSTEM a.s. v soutěži projektů MS Awards

Společnost Microsoft 10. 4. 2014 vyhlásila výsledky šestnáctého ročníku soutěže Microsoft Awards, v které každý rok oceňuje nejzajímavější IT projekty realizované certifikovanými partnery Microsoftu u tuzemských zákazníků.

S potěšením jsme přijali zprávu, že i v tomto ročníku se jeden z projektů realizovaných naší společností CDL SYSTEM a.s. umístil na stříbrné příčce. Společnost CDL SYSTEM a.s. dne 10. 4. 2014 převzala ocenění v kategorii „Inovativní ERP řešení na platformě Microsoft Dynamics“ za projekt „W.A.G. payment solution, dodavatel platebních řešení a služeb pro dopravní a spediční společnosti, rozvíjí Microsoft Dynamics NAV“ realizovaný pro společnost W.A.G. payment solution, a.s.
Společnost W.A.G. payment solutions, a.s., nabízí sofistikovaná platební řešení pro flotily profesionálních dopravních i spedičních společností a síť expresních čerpacích stanic pro osobní vozidla. Flexibilita systému Microsoft Dynamics NAV umožnila plynule měnit a přidávat předmět podnikání. Změna předmětu podnikání byla natolik závažná, že společnost  W.A.G minerální paliva změnila jméno na W.A.G. payment solution, a.s. Z původní lokální implementace Microsoft Dynamics NAV pro 12 konkurenčních uživatelů je dnes během 6 let implementace v 5 zemích střední a východní Evropy se 66 uživateli.„Předání ceny, na fotografii zleva  Vítězslav Kotrs (ředitel CDL SYSTEM),

Biljana Weber (generální ředitelka Microsoft ČR), Václav Urban (MBS  Dynamics Lead, Microsoft ČR)“

více

Zdemar obnovil spolupráci s CDL při vývoji ERP

Společnosti Zdemar a CDL se dohodly na znovuobnovení spolupráce při provozování a rozvoji informačního systému Microsoft Dynamics NAV.

Projekt má několik etap. První etapa zahrnuje pilotní implementaci nové verze Microsoft Dynamics NAV2013 pro určenou skupinu firem. Výhodou implementace je využití synergických efektů používání Microsoft Dynamics NAV 2013 pro skupinu společností se stejnými požadavky na funkčnost systému a zároveň využití nejnovější verze produktu společnosti Microsoft. ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 je plně lokalizován do českého jazyka a vyhovuje legislativním požadavkům pro provoz v podmínkách v České republice. První úspěšná etapa projektu implementace trvala několik měsíců a dnes se nachází ve stadiu plného produktivního provozu.
Druhá etapa je zaměřena na implementaci informačního systému pro největší společnost skupiny Zdemar, která se zabývá poskytováním dopravních a spedičních služeb. Ve druhé etapě bude proveden zakázkový vývoj a přizpůsobení Microsoft Dynamics NAV2013 pro potřeby spediční a dopravní společnosti. Délka druhé etapy je opět v horizontu několika měsíců. Realizace druhé etapy bude opět znamenat pro uživatele výrazné využití synergických efektů NAV2013, snížení nákladů na provoz systému a neposledně také možnost rozvoje systému zejména při pokrytí potřeb provozu informačního systému pro dceřiné společnosti celé skupiny v zahraničí.
více

LEXUM spustil NAV

Evropská oční klinika - společnost Lexum a.s spustila produktivní provoz informačního systému Microsoft Dynamics NAV2013 ke konci roku.

Systém pokrývá zejména oblast účetnictví, finančního reportingu a dalších doprovodných služeb.  Nová verze informačního systému splňuje požadované legislativní zvyklosti pro provoz infomačního systému v podmínkách České republiky a je plně lokalizovaná. Doba implementace se pohybovala v řádu jednotek měsíců.

 

více

Disaster Recovery řešení pro skupinu společností CENTROPOL

CDL SYSTEM a.s. dokončila a předala do užívání projekt budování redundantní centrální serverové infrastruktury pro skupinu Centropol.

Projekt pokrýval vybudování dvou oddělených datových center zajišťujících vysoký výkon, redundanci a možnost dalšího rozšiřování kapacity, pro pokrytí rostoucích požadavků z obchodních procesů společnosti. Technologicky je řešení založeno na diskových polích HP 3PAR StoreServ 7400 a CISCO UCS Blade serverech. Provoz systémů je zajištěn technologií  VMware vSphere Metro Storage Cluster ve verzi VMware vSphere EE, které zajišťuje aktivní využití veškerého HW a zároveň v případě výpadku některého ze serverů, diskového storage nebo celého datového centra  umožňuje automatický failover. Celé prostředí je nepřetržitě monitorováno softwarem Microsoft SCOM 2012 s Veeam management packem pro Vmware.

Realizací projektu byly naplněny obchodní požadavky spočívající zejména ve zvýšení výkonu a dostupnosti,  zajištění ochrany investic a možnosti kvalitnější správy a řízení infrastruktury. Skupina Centropol tak může rozvíjet své podnikání a aktuálně se intenzivně zaměřit na obsluhu svých zákazníků v rámci nového projektu alternativního telefonního operátora.

více

CDL SYSTEM a.s. dokončila modernizaci datových center Ústeckého kraje

Naše společnost na sklonku léta dokončila a předala do užívání dvě nová, moderně vybavená datová centra pro provoz IT systémů Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších krajských organizací.

Jedná se o realizaci první etapy projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230, na kterém naše společnost spolupracovala. Součástí dodávky bylo vybudování nové serverovny pro záložního datového centra a restrukturalizace spojená centra stávajícího. Rekonstrukce spočívala v modernizaci bezpečnostního i infrastrukturního zabezpečení (generátory, UPS, zhášecí systém, fyzická bezpečnost, klimatizace, atd.) a kompletním novém vybavení pro zpracování dat a provoz aplikací. Byly implementovány virtuální serverové farmy a virtualizovaná datová úložiště v obou datových centrech a zvýšena kapacita a dostupnost  síťové infrastruktury. Pro realizaci byly dodány komponenty a software předních světových výrobců HP, Microsoft, VMware, Cisco, EMC a APC. Projekt se podařilo realizovat za plného provozu v extrémně krátkém termínu 3 měsíců, bez výrazného omezení práce uživatelů aplikací.

Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro Váš rozvoj. Odkaz na webové stránky strukturálních fondů: www.strukturalni-fondy.cz/iop


Integrovaný operační program

více
 
Stránka 1 z 3
Výsledky 1 - 10 z 23

|‹
« Předchozí
1
  • Microsoft Partner
  • HP gold specialist
  • VMWare partner
  • Ústecká nadace
  • Microsoft Dynamics

© Copyright 2013. CDL SYSTEM. All rights Reserved.

All trademarks belong to their respective owners.