Back to top

Horizontální řešení v ERP a CRM

Business Inteligence – BI

Řešení BI jsou komplexní sadou nástrojů pro analýzy a reporting nad daty z ERP, CRM a dalších zdrojů dat. Systém BI lze budovat jak s využitím připravených řešení, tak naprogramovat zcela dle požadavků zadavatele. Datové sklady a OLAP databáze jsou vytvářeny a udržovány s využitím Microsoft SQL Serveru. Obsah je tvořen v prostředí Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft Excel a Power BI. Řešení tak může zahrnovat datové sklady, OLAP databáze, analytické sestavy, grafy, klíčové indikátory, ukazatele, řídící panely a další dle požadavků zadavatele.

DMS

Správa podnikových dokumentů v rámci informačního sytému Microsoft Dynamics představuje výkonné řešení pro ukládání, procesování a správu dokumentů libovolného typu. Díky použitému prostředí Microsoft Dynamics a Microsoft SharePoint, případně Office 365 a jejich těsné integraci s Microsoft Office je funkčnost pro uživatele snadno ovladatelná, pohodlná a intuitivní.

Workflow

Funkčnost podnikových informačních systémů a řešení řízení vztahů se zákazníky lze rozšířit o nástroje řízení rutinních procesů a úkolů. Nástroje work-flow s využitím definovaných scénářů přidělují úkoly jednotlivým definovaným skupinám uživatelů, udržují informace o aktuálním stavu jejich plnění, upozorňují na lhůty plnění, případně po splnění určených podmínek automaticky uplatňují odpovídající změny do informačního systému.

E-shop

Elektronický obchod a zákaznický portál představují řešení doplňující funkčnost informačních systémů. Aplikace elektronický obchod slouží především k prodeji zboží přes internet a úzce spolupracuje s informačním systémem Microsoft Dynamics. Obsahuje možnost práce s katalogem zboží, objednávání zboží, přístupem k historii dokladů zákazníka (objednávky, dodací listy, faktury) apod. Může být upravena podle specifických požadavků uživatele systému Microsoft Dynamics.

Zákaznický portál představuje webovou aplikaci nad daty informačního systému Microsoft Dynamics. Obvykle zpřístupňuje doklady v elektronické formě, údaje o nastavených obchodních podmínkách, aktuální výši závazků, stavu otevřených objednávek a podobně. Může být nástrojem pro úpravy rozsahu poskytovaných služeb například formou změn smluv a podobně. Zákaznický portál tak může být nejen prostředek pro elektronickou komunikaci se zákazníkem, ale i efektivním prodejním kanálem u stávajících klientů.