Back to top

Podnikové informační systémy (ERP)

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je ucelené lokalizované softwarové řešení ERP (Enterprise Resource Planning) pro středně velké organizace, který pokrývá svou funkčností podnikové činnosti v oblasti logistiky, financí, výroby a případně personalistiky. Lze ho rychle implementovat, snadno konfigurovat a používat. Vlastnosti Microsoft Dynamics NAV pomáhají manažerům identifikovat a rychle reagovat na nové příležitosti k dosažení zisku. Microsoft Dynamics NAV podává v každém okamžiku informace o stavu firmy. Obchodní a finanční informace jsou vždy aktuální a provázané se všemi prodejními a marketingovými informacemi. Pomáhá pochopit, co podniková čísla vyjadřují a tím lépe řídit podnikání. Umožňuje rozpoznat nové trendy a objevit nové podnikatelské příležitosti. S úspěchem se používá v mezinárodním prostředí.

CZ/SK lokalizace NAV – CDL Czech / Slovak Legislature Pack and Extensions pro Microsoft Dynamics NAV 2015 a Microsoft Dynamics NAV 2016

Řešení „CZ/SK lokalizace NAV“ upravuje a rozšiřuje funkčnost systému Microsoft Dynamics NAV (dále jen NAV) pro Českou a Slovenskou republiku v následujících oblastech:

 • Elektronický platební styk
 • Prodejní a nákupní zálohy
 • Zúčtování přeplatků a nedoplatků
 • Vzájemné zápočty
 • Pokladna
 • Evidence a výkaznictví Intrastat
 • Párování věcných položek
 • Dlouhodobý majetek – rozšířená funkčnost
 • Úprava směnných kurzů
 • Finanční a legislativní sestavy
 • DPH reporting (Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení DPH, Souhrnné hlášení, Režim přenesené daňové povinnosti) vč. elektronické komunikace s portálem Daňové správy ČR.
 • Kontrolní výkaz DPH pro CZ a SKImport směnných kurzů ze serveru České národní banky
 • Integrace s Insolvenčním rejstříkem Ministerstva spravedlnosti ČR, tzv. ISIR
 • Integrace s Administrativním registrem ekonomických subjektů Ministerstva financí ČR, tzv. ARES

Podpora CZ/SK lokalizace NAV

Microsoft Dynamics NAV a “CZ/SK lokalizace NAV” Product Roadmap

Naše lokalizační řešení následuje cyklus vydávání nových verzí a produktový plán, tzv. „product roadmap“, informačního systému Microsoft Dynamics NAV. Jakmile je dostupná nová verze NAV, tak aktualizujeme řešení „CZ/SK lokalizace NAV“ a po jeho řádném otestování taktéž uvolníme jeho novou verzi. Naši zákazníci tak mají vždy přístup k nejnovějším funkcím a vylepšením, která jsou součástí nové verze NAV.

Servisní plán

Pro produkt „CZ/SK lokalizace NAV“ nabízíme servisní plán, který je platný po celou dobu životního cyklu NAV. Služby dostupné v rámci servisního plánu:

 • Přístup k technologickým a legislativním aktualizacím po celou dobu platnosti smlouvy o podpoře.
 • Převzetí Microsoft Life Cycle smlouvy do smlouvy servisního plánu produktu „CZ/SK lokalizace NAV“.
 • Přístup k internetovému portálu pro stažení dokumentace a školících materiálů: https://projekty.cdl.cz/DynamicsNAV
 • Prodloužení záruky NAV po dobu platnosti servisního plánu produktu „CZ/SK lokalizace NAV“.
 • Pravidelné informace o novinkách produktu.

 

Důležité kontakty:

Dynamics NAV support team: DynamicsNAV@cdl.cz

Kontaktní osoba:

prodej                      dalibor.dreveny@cdl.cz, +420 475 238 162

technická podpora    petr.vobecky@cdl.cz, +420 475 238 130