Back to top

Řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Microsoft Dynamics CRM on premise

 

Řešení pro řízení vztahů se zákazníky – Microsoft Dynamics CRM - zvyšuje efektivitu obchodních procesů a napomáhá snižovat náklady na jejich obsluhu. Řízení vztahů se zákazníky poskytuje všechny potřebné informace o každém zákazníkovi a pomáhá automatizovat obchodní procesy. Výsledným efektem řízení zákaznických vztahů pomocí Microsoft Dynamics CRM je posilování spokojenosti zákazníků a zvyšování jejich loajality. Microsoft Dynamics CRM umožňuje komplexní řízení vztahů se zákazníky, poskytuje potřebné nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení úplného přehledu o zákaznících – od prvního kontaktu, přes smluvní vztah, obchodní činnost až po následnou péči o zákazníka a to ve všech základních oblastech péče o zákazníka – obchod, marketing a servis/služba.

Microsoft Dynamics CRM nabízí flexibilitu a široké možnosti nastavení při implementaci a přizpůsobení řešení, aby co nejlépe vyhovovalo podnikovým procesů. Flexibilními nástroji na automatizaci systém podporuje konzistenci podnikových činností a prostřednictvím vestavěného nástroje pro vytváření nových vztahů mezi existujícími i novými objekty systému dovoluje přesné modelování obchodních procesů napříč organizací.

Microsoft Dynamics CRM umožňuje integraci s produkty a technologiemi společnosti Microsoft, jako jsou Microsoft Office, ale i jinými produkty a systémy třetích stran. Systém nabízí široké možnosti ovládání, kdy si uživatelé mohou vybrat Outlook nebo čistě webové rozhraní, mobilního klienta nebo mohou s aplikací pracovat off line.

Produkt Microsoft Dynamics CRM on premise  je nově "nahrazen" produktem Microsoft Dynamics 365 on premise, který přebírá veškerou jeho funkčnost.

  Microsoft Dynamics CRM online nově v Dynamics 365

  Velmi úspěšný produkt Microsoft Dynamics CRM  se stal na konci roku 2016 součástí produktu Microsoft Dynamics 365, který představuje novou generaci podnikových aplikací v prostředí cloudu. Microsoft Dynamics 365 představuje spojení ERP systému, CRM systému a dalších praktických aplikací v online prostředí. Technologie Microsoft Dynamics CRM online žije dál, nabízí svým zákazníkům vše co doposud a stále se rozrůstá pod značkou Microsoft Dynamics 365.

  Microsoft Dynamics 365 se skládá z inteligentních aplikací, které jsou navrženy tak, aby bylo možné je nasadit jednotlivě a nezávisle podle potřeb konkrétních zákazníků. Platforma rutinně spolupracuje s Office365, SharePoint, ale umožňuje i integraci s řešeními třetích stran.

  Aplikace  patřící do Microsoft Dynamics 365:

  • Dynamics 365 for Sales. Tato aplikace vychází plně z původního produktu Microsoft Dynamics CRM a představuje nástroj pro efektivní plánování a řízení obchodu. Aplikace se zaměřuje na 360° pohled na zákazníka, včasné zachycení obchodních příležitostí, tvorbu nabídek, sledování a vyhodnocování objemu prodeje a výkonu obchodních týmů.
  • Dynamics 365 for Customer Service. Aplikace se zaměřuje na agendu související s bezproblémovým a proaktivním zákaznickým servisem. Základem aplikace je opět původní produkt Microsoft Dynamics CRM.
  • Dynamics 365 for Field Service. Aplikace se zaměřuje na řízení servisních služeb v terénu např. údržba, opravy atd. Kvalitní servis je podpořen informačním servisem, který servisním dispečerům a pracovníkům v terénu pomáhá aplikace vytvořit.
  • Dynamics 365 for Project Service Automation. Podpůrný nástroj pro vytváření, plánování, vedení projektů a informovanosti projektových týmů.
  • Dynamics 365 for Financials. Komplexní nástroj pro ekonomické řízení firmy – účetnictví, fakturace, výkazy.
  • Dynamics 365 Operations. Nástroj ERP systému pro efektivní řízení výrobních procesů  a zkvalitnění a zrychlení řízení provozu.

  Akcelerátor CRM pro podporu obchodních procesů

  Akcelerátor pro podporu obchodních procesů efektivně rozšiřuje a zjednodušuje práci s Microsoft Dynamics 365.

  Informace o zákazníkovi jsou dostupné odkudkoliv a kdykoliv. Během cesty na obchodní schůzku může uživatel získat komplexní přehled o zákazníkovi -  od vzájemné e-mailové komunikace, přes přehled nabídek a objednávek, až po informace o jeho platební morálce nebo není-li například v insolvenci.

  Pro prvotní zadání zákazníka do CRM je dostačující znalost jeho IČ (je-li zákazníkem tuzemská firma) nebo  DIČ (jedná-li se o zahraniční subjekt). Akcelerátor zajišťuje dotažení správných základních údajů o zákazníkovi z veřejných registrů. Standardem je i propracovaná kontrola duplicit zadávaných údajů – to zajišťuje, že zákazník/kontakt  je v systému evidován pouze jedenkrát. Karta zákazníka je propojena s kartami kontaktních osob – přímé propojení  řešení s Outlookem zajišťuje shodu kontaktů a kontaktních údajů bez ohledu na použitého klienta (Outlook, internetový prohlížeč).

  Prostřednictvím akcelerace správy produktů a nabídek je možné vytvořit i rozsáhlou nabídku efektivně a kvalitně. Standardem je dotahování veškerých dostupných informací jako například ceník zákazníka, platební podmínky, stačí jen vybrat konkrétního zákazníka. Tvorba nabídek je škálovatelná pro různé způsoby prodeje. Je možné využít produktových řad, pracovat se souvisejícími produkty a příslušenstvím, případně produkty sdružovat do akčních balíčků a sad. Takto připravenou nabídku je možné vytisknout do předem připravené šablony, která odpovídá corporate identity vaší společnosti. Nabídky je možné rychle měnit nebo kopírovat, veškeré změny jsou evidovány. Vždy je možné použít jakoukoliv verzi nabídky.

  Součástí akcelerátoru je i úprava obchodního plánování, ať již je požadováno plánování na obchodníka, obchodní týmy, region nebo na jednotlivé zákazníky.

  Přehledné informace pro management o plnění plánu prodeje, výkonnosti jednotlivých obchodníků nebo týmu jsou k dispozici v připravených přehledných dashboardech, se kterými je možné dále interaktivně pracovat.