Back to top

Reference

TECHNOLOGY: S Microsoft Dynamics 365 podpora obchodu i servisu zajištěna

Implementací nástroje pro podporu obchodu a servisu (Microsoft Dynamics 365) získala skupina TECHNOLOGY prostředek, který  pokrývá komplexně vnější obchodní a servisní procesy. Pro uživatele přinesla implementace řešení potřebnou a jasnou on-line dostupnost informací o zákaznících, zefektivnění práce a její organizace. V neposlední řadě zkvalitnila interní kooperaci oddělení společnosti, která jsou ve styku se zákazníkem. Management má on-line přehled o zákazníkovi od poptávky až po dodávku a následné servisní služby. Může tak jednoduše sledovat naplňování prodejních cílů v souladu se strategií skupiny TECHNOLOGY, být důležitou a respektovanou společností na trhu s balicími stroji a obalovým materiálem v České a Slovenské republice.

Skupina TECHNOLOGY  je ryze českou skupinou firem, která již 25 let obchoduje s uceleným sortimentem balicích strojů a obalových materiálů. Více než 20 000 instalovaných balicích strojů a linek řadí skupinu TECHNOLOGY k lídrům českého a slovenského trhu s obalovou technikou a materiály. Více informací o TECHNOLOGY naleznete na www.technology.cz.

 

W.A.G. Payment Solution

Společnost W.A.G. payment solutions, a.s. (dále jen W.A.G.) si zvolila Microsoft Dynamics NAV, který spolu s oborovým řešením pro firmy obchodující s PHM implementovala společnost CDL SYSTEM a.s. Ve spolupráci s CDL bylo v systému implementováno mnoho nových funkcionalit, které si vyžádal postupný rozvoj služeb a mezinárodní expanze W.A.G. Spolupráce i nadále pokračuje zaváděním dalších desítek inovačních projektů ročně.

W.A.G. je tvůrcem platebních řešení pro mobilitu značky Eurowag. Zákazníci W.A.G. využívají při svých cestách napříč Evropou jednoduché a zcela bezpečné řešení pro bezhotovostní úhrady paliv, mýtných poplatků a dalších služeb. W.A.G. reprezentuje technologickou a inovační špičku v odvětví, rozvíjí své podnikatelské aktivity ve 25 zemích Evropy. Více informací o W.A.G. naleznete na www.eurowag.com.

Marius Pedersen

Společnost Marius Pedersen a.s. (dále jen MP) používá od roku 2014 ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV 2013 pro řízení ekonomických agend společnosti. Projekt realizovala společnost CDL SYSTEM a.s. Tato implementace je jednou z etap rozsáhlého projektu celofiremního informačního systému, který má mimo jiné pokrýt agendy řízení vztahů se zákazníky a správy dokumentů, ekonomický informační systém, systém pro řízení nakládání s odpady a manažerský informační systém.  Před závěrečnými fázemi implementace oborového řešení proběhl upgrade jádra informačního systému na NAV2016. V současné době probíhá intenzivní implementace oborové části řešení.

Společnost MP se stala špičkou na českém trhu mezi subjekty zabývajícími se odpadovým hospodářstvím.  Po roce 2000 společnost rozšířila své služby i na další oblasti - údržbu zeleně, letní a zimní údržbu a opravy komunikací, údržbu veřejného osvětlení a také facility management pro průmyslové podniky a veřejné instituce.  Více informací o MP naleznete na www.mariuspedersen.cz.

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚÚK) realizoval v průběhu let 2013 a 2014 s pomocí CDL projekt výstavby Technologického centra Ústeckého kraje (TCUK) s cílem zajistit robustní, škálovatelnou, vysoce dostupnou a bezpečnou ICT infrastrukturu pro provoz eGON centra kraje, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů v nepřetržitém režimu 24x7. Realizace nového technologického centra v sobě zahrnovala vybudování nové centrální infrastruktury IT, pořízení garantovaného nového úložiště, modernizaci a rozšíření spisové služby, zprovoznění krajské digitalizační jednotky a integraci provozovaných systémů.

KÚÚK je státní organizací, zajišťující chod vyššího územního celku – Ústeckého kraje. IT technologie pro svou činnost využívá cca 550 pracovníků organizace, ale zároveň jsou centrální systémy přístupné i tisícům uživatelů z krajem řízených organizací. Více informací o KÚÚK naleznete na www.kr-ustecky.cz.

Centropol

Skupina CENTROPOL se dynamicky rozvíjí a bylo nutné zajistit zvýšení dostupnosti ICT, zvýšení kapacity ukládání dat a výkonu serverů a zvýšení škálovatelnosti ICT pro případné další projekty. Proto byl realizován projekt budování oddělených datových center - disaster recovery řešení. V rámci tohoto projektu společnost CDL dodala a implementovala dvě serverové farmy s virtuálním datovým úložištěm, které slouží k provozu informačních systémů. Mezi klíčové systémy patří CRM pro obsluhu zákazníků, ekonomický informační systém a nástroje pro správu oběhu dokumentů. Vzhledem k nárůstu počtu zákazníků jsou systémy intenzivně využívány a jejich databáze a požadavky na infrastrukturu významně rostou.

Předmětem podnikání skupiny CENTROPOL je prodej elektřiny, plynu a telekomunikačních služeb domácnostem, podnikatelům i velkoodběratelům. Společnost patří mezi nejúspěšnější alternativní obchodníky na českém trhu a obsluhuje velmi rozsáhlou zákaznickou bázi na celém území ČR. CENTROPOL se již pravidelně umísťuje v prestižním žebříčku CZECH TOP 100 nejvýznamnějších firem v České republice. Více informací o CENTROPOL naleznete na www.centropol.cz.

Kolbenschmidt

Spolupráce mezi společností KS Kolbenschmidt (dále jen KSPG) a CDL byla zahájena v roce 2007 ve formě úplného outsourcingu IT služeb. CDL plně převzala odpovědnost za on-site podporu uživatelů a koncových pracovišť, provoz help-desku, vzdálenou správu serverového prostředí a kooperaci s IT mateřské společnosti a jejími outsourcery. CDL zajišťuje SLA pro řešení závad mimo standardní pracovní dobu, konzultační činnosti k rozvoji IT systému a návrh a nasazení bezpečnostních postupů a směrnic.

KSPG je mezinárodně uznávaný výrobce pístů. Je součástí skupiny Rheinmetall Automotive AG, významného dodavatele automotive průmyslu s celosvětovou působností. Z tohoto postavení vycházejí i přísné požadavky na řízení dodavatelských a odběratelských vztahů. IT technologie jsou proto klíčovým nástrojem pro řízení procesů v organizaci a jejich spolehlivost a funkčnost výrazně ovlivňují výkon společnosti. Více informací o KSPG naleznete na www.kspg.cz

Lasvit

Implementací řešení pro řízení obchodních, marketingových a produkčních aktivit získala skupina LASVIT nástroj, který umožňuje pokrýt vnějších obchodní a realizační procesy silně individualizovaných projektů v různých částech světa a zároveň udržet potřebnou standardizaci procesů interních. Management společnosti má přehled o stavu obchodních příležitostí, zákaznících, projektech a jejich realizaci, to vše v reálném čase. Obchodním a produkčním týmům společnosti LASVIT přineslo řešení rychlejší a kvalitnější přístup k potřebným informacím o projektech a zlepšilo vzájemnou spolupráci. Nový nástroj realizovala společnost CDL s řešením postaveném na produktech společnosti Microsoft, konkrétně Microsoft Dynamics CRM a Microsoft SharePoint.

Společnost LASVIT je předním výrobcem luxusních světelných instalací a kolekcí svítidel, jimž se dostalo řady prestižních ocenění. Projekty realizované společností LASVIT lze spatřit po celém světě – v luxusních soukromých rezidencích, veřejných prostorech, luxusních hotelích, moderních buticích a dalších mimořádných interiérech. Více informací o LASVIT naleznete na www.lasvit.cz

Logit, s.r.o. - RadiciGroup

Logit, s.r.o. je výrobní společnost patřící do italského koncernu RadiciGroup, konkrétně divize Fibres (umělá vlákna). Zabývá se zpracováním (skaním a následnou tepelnou fixací) PA vláken sloužících následně pro výrobu koberců. Patří mezi největší zaměstnavatele v regionu Podbořanska, kde působí již od roku 1999.

Chvalis

„Po úspěšném zavedení Microsoft Dynamics NAV jsme schopni perfektně řídit jak servisní zakázky, tak výrobní zakázky. Víme, v jaké stavu se nacházíme a jsme schopni případné problémy identifikovat ještě předtím, než skutečně nastanou,“ říká finanční ředitel Chvalisu Zděnek Bureš.

Lafarge

CDL realizovalo zajímavý projekt modernizace části řídicího systému výroby, založený na virtualizaci dosavadních fyzických hostů a operátorských stanic s SuSE Linux do prostředí vSphere 5 při využití virtualizovaného diskového pole HP StoreVirtual LeftHand. Velmi účelně bylo použito tenkých klientů HP s X-Windows na velíně v až čtyř monitorové konfiguraci.

Stránky