Back to top

CDL dokončila výraznou změnu intranetového portálu společnosti PPF

30.06. 2015

Moderní společnosti potřebují moderní nástroje pro komunikaci nejen se svými zákazníky, ale i se svými zaměstnanci.

Dobrá informovanost zaměstnanců a jejich snadný přístup k interním aplikacím je i cílem společnosti PPF a proto bylo v roce 2014 rozhodnuto o komplexní modernizaci intranetového portálu skupiny.
Na změnách, které mimo jiné znamenaly upgrade technologie SharePoint na verzi 2013, komplexní změnu podoby a uspořádání titulní stránky a vývoj aplikací pro interaktivní předávání informací, se společně podílely interní týmy PPF (IT a interní komunikace) a specialisté z CDL. CDL zajistila návrh postupů, vývoj aplikací, kompletní realizaci navrhnutého designu  a aktivní podporu při provádění upgrade. Podmínkou úspěšné realizace bylo rovněž vytvoření responsivní verze portálu.