Back to top

CDL rozšiřuje své kompetence v oblasti bezpečnosti a správy

12.05. 2014

Neustále pracujeme na rozšiřování portfolia našich produktů a zkvalitnění odbornosti našich služeb. Potvrzením této aktivity je vždy obhajoba nebo získání nové kompetence renomovaných výrobců.

Neustále pracujeme na rozšiřování portfolia našich produktů a zkvalitnění odbornosti našich služeb. Potvrzením této aktivity je vždy obhajoba nebo získání nové kompetence renomovaných výrobců.

 Aktuálně se nám podařilo rozšířit bohatou sbírku našich certifikací o dvě nové oblasti:

 McAfee -  Network Defense

Tato certifikace nás opravňuje k dodávkám a implementacím další významné části portfolia tohoto předního výrobce bezpečnostních produktů.  K již nabízenému řešení ochrany proti škodlivému kódu tak přibyly i firewally a IPS zařízení.

 Microsoft  - Silver Devices and Deployment

Rozšiřujeme také své znalosti technologií Microsoft. Nové certifikace a reference z realizovaných projektů nám dovolily přidat kompetenci v oblasti centrální správy koncových pracovišť, distribuce software a správy uživatelského prostředí.