Back to top

CDL SYSTEM a.s. dokončila modernizaci datových center Ústeckého kraje

22.10. 2013

Naše společnost na sklonku léta dokončila a předala do užívání dvě nová, moderně vybavená datová centra pro provoz IT systémů Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších krajských organizací.

Jedná se o realizaci první etapy projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230, na kterém naše společnost spolupracovala. Součástí dodávky bylo vybudování nové serverovny pro záložního datového centra a restrukturalizace spojená centra stávajícího. Rekonstrukce spočívala v modernizaci bezpečnostního i infrastrukturního zabezpečení (generátory, UPS, zhášecí systém, fyzická bezpečnost, klimatizace, atd.) a kompletním novém vybavení pro zpracování dat a provoz aplikací. Byly implementovány virtuální serverové farmy a virtualizovaná datová úložiště v obou datových centrech a zvýšena kapacita a dostupnost  síťové infrastruktury. Pro realizaci byly dodány komponenty a software předních světových výrobců HP, Microsoft, VMware, Cisco, EMC a APC. Projekt se podařilo realizovat za plného provozu v extrémně krátkém termínu 3 měsíců, bez výrazného omezení práce uživatelů aplikací.

Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro Váš rozvoj. Odkaz na webové stránky strukturálních fondů: www.strukturalni-fondy.cz/iop

Krajský úřad UK - obrázek k aktualitě