Back to top

Dokončili jsme upgrade poštovního systému společnosti I&C Energo a.s.

14.09. 2017

CDL SYSTEM a.s. dokončila upgrade poštovního systému společnosti I&C Energo a.s. na novou verzi MS Exchange 2016. Součástí projektu byl návrh vhodného technické řešení provozu poštovních serverů  v lokalitách Třebíč a Dukovany s přihlédnutím k rozložení zátěže a řešení vysoké dostupnosti poštovního systému. Upgrade byl proveden včetně návrhu způsobu distribuce nových Outlook klientů na cca 400 klientských stanic.

Společnost I&C Energo a.s. patří mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb pro různé průmyslové aplikace v oblasti systémů řízení technologických procesů a systémů elektrického napájení NN, VN a VVN.  Významnou část aktivit tvoří tzv. strojní činnosti se zaměřením na potrubní systémy, ocelové konstrukce a jiné technologické strojní zařízení. Dalšími standardně uplatňovanými produkty společnosti jsou dodávky a servis v oblasti tzv. building technologií, včetně zařízení systémů technické ochrany budov či elektronických systémů protipožární ochrany.