Back to top

Inovační centrum Ústeckého kraje používá Microsoft Dynamics 365 app SALES

29.06. 2018

Společnost CDL SYSTEM a.s. uvedla do produktivního provozu Microsoft Dynamics 365 app Sales pro evidenci a správu eventů a inkubačních programů  v Inovačním centru Ústeckého kraje, z.s..

Hlavní přínosy řešení jsou přehledná evidence klientů, podpora a zjednodušené plánování a správa pořádaných eventů jako jsou inovační veletrhy, start-up festivaly atd.. Nemalým přínosem pro uživatele je rovněž systémová podpora pro generování přehledů konzultací v rámci jednotlivých projektů a inkubačních programů.

Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. je  centrum vytvářející příležitosti pro spolupráci a podporu výzkumně-vývojových a inovačních aktivit se zaměřením na tři základní cílové skupiny: studenti a začínající podnikatelé, malé a střední podniky a  výzkumné organizace.