Back to top

Kompletní projekt budování TCK Ústeckého kraje byl předán do plného provozu

31.08. 2014

Krajský úřad Ústeckého kraje převzal do plného provozu celý projekt budování Technologického centra Ústeckého kraje,  jednalo se o projekt „Rozvoj služeb eGovernmetu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230. 

CDL SYSTEM a.s. byla v projektu subdodavatelem částí zahrnujících vybudování vlastní centrální infrastruktury IT a integrace aplikací pro centrální řízení identit a oprávnění. Vlastní technologické centrum bylo vybudováno již v loňském roce, od jeho spuštění v září 2013 pak probíhala podpora implementace dalších podprojektů (modernizace a rozvoj spisové služby, budování krajského digitálního archivu a digitalizační jednotky). Specialisté CDL připravovali a ladili infrastrukturní prostředí pro provoz stávajících, modernizovaných i nových aplikací. Paralelně probíhala implementace identity managementu založeného na technologii Microsoft ForeFront Identity Manager, díky níž jsou nyní kompletně a centrálně spravovány identity uživatelů systémů a elektronických agend Krajského úřadu včetně přístupových oprávnění. Správa identit podporuje procesy během celého životního cyklu uživatele systémů jako je jeho nástup, výstup či změna funkčního zařazení. Významným způsobem tak došlo k nárůstu zabezpečení a důvěrnosti spravovaných dat. V období před prázdninami 2014 pak probíhal pilotní provoz celého projektu a v červenci 2014 byla celá technologie a systémy předána úspěšně do plného provozu. Dodané řešení budou nyní specialisté CDL SYSTEM a.s. dohledovat a podporovat po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. v následujících pěti letech. Infrastruktura Krajského Úřadu byla zařazena mezi další významné IT systémy, které CDL SYSTEM a.s. v rámci outsourcingu služeb podporuje a spravuje. Jak jsme již informovali dříve, součástí dodávky technologického centra  bylo vybudování nové serverovny  záložního datového centra a restrukturalizace centra stávajícího. Rekonstrukce spočívala v modernizaci bezpečnostního i infrastrukturního zabezpečení (generátory, UPS, zhášecí systém, fyzická bezpečnost, klimatizace, atd.) a kompletním novém vybavení pro zpracování dat a provoz aplikací. Byly implementovány virtuální serverové farmy a virtualizovaná datová úložiště v obou datových centrech a zvýšena kapacita a dostupnost  síťové infrastruktury. Pro realizaci byly dodány komponenty a software předních světových výrobců HP, Microsoft, VMware, Cisco, EMC a APC. Projekt se podařilo realizovat za plného provozu v extrémně krátkém termínu 3 měsíců, bez výrazného omezení práce uživatelů aplikací.

Projekt Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Šance pro Váš rozvoj. Odkaz na webové stránky strukturálních fondů:www.strukturalni-fondy.cz/iop

Krajský úřad UK - obrázek k aktualitě