Back to top

LASVIT řídí výrobu pomocí Microsoft Dynamics v Evropě

06.02. 2017

Ve druhém pololetí roku 2016 byl společným implementačním týmem CDL a LASVIT proveden a dokončen projekt implementace řízení výroby pro dvě výrobní společnosti skupiny LASVIT. V říjnu 2016 byl modul řízení výroby uveden do produktivního provozu ve výrobní společnosti v Polsku a počátkem ledna 2017 ve značně komplexnějším rozsahu ve výrobní společnosti v České republice.

Rozšířením ekonomických a obchodních agend informačního systému Microsoft Dynamics o výrobní část získala skupina LASVIT další silný nástroj pro řízení svých aktivit na trhu v Evropě a také na asijském a americkém trhu. Spolupráce CDL SYSTEM a LASVIT tak nadále pokračuje při naplňování cílů celého projektu uplatnění informačních technologií při řízení obchodních procesů, správy a řízení dokumentů, řízení rozsáhlých projektů a jejich dokumentace, řízení ekonomických a výrobních procesů pro všechny společnosti mezinárodní skupiny LASVIT.