Back to top

Marius Pedersen používá NAV2016

24.10. 2016

Společnosti CDL SYSTEM a Marius Pedersen provedly ve druhé polovině letošního roku upgrade informačního systému Microsoft Dynamics NAV na verzi 2016.

Upgrade informačního systému je součástí dlouhodobého projektu implementace řešení pro nakládání s odpady. Po úspěšném dokončení počátečních etap projektu a před závěrečnými fázemi implementace oborového/vertikálního řešení pro nakládání s odpady  se obě společnosti dohodly na upgrade informačního systému tak, aby byl připraven pro implementaci nejnovější verze vertikály pro verzi NAV2016. V současné době probíhá intenzivní implementace oborové části řešení.