Back to top

Marius Pedersen používá oborové řešení enwis) pro MS Dynamics NAV

14.08. 2017

Společnosti CDL SYSTEM a Marius Pedersen provedly v první polovině letošního roku úspěšné spuštění ostrého provozu oborového řešení enwis) pro správu odpadů v MS Dynamics NAV (http://www.cdl.cz/cs/produkty-reseni/informacni-systemy/vertikalni-reseni). 

Toto oborové řešení se nyní rutinně používá ve skládkových společnostech skupiny Marius Pedersen. Tím byla dokončena další významná etapa dlouhodobého projektu implementace řešení pro nakládání s odpady. V současné době probíhá implementace oborové části řešení pro závěrečnou etapu projektu, tj. pro správu přepravy a řízení svozu odpadů.

Implementované součásti řešení v aktuálním provozu jsou:

 • katalog odpadů, vč. všech atributů nebezpečnosti
 • registr služeb a jejich ceníků
 • evidence míst pro uložení a zpracování odpadů (skládky, sběrné dvory, překladiště, mobilní zařízení, apod.)
 • správa vozidel
 • správa vybavení, např. kontejnery, popelnice, apod.
 • správa zákaznických a dodavatelských smluv vč. souvisejících dokladů, např. ZPO
 • správa zakázek
 • jednotlivá i souhrnná fakturace zakázek
 • mezipodniková a vnitropodniková fakturace zakázek
 • použití vah a vážních lístků pro převzetí a expedici odpadů
 • legislativní reporting ČR (průběžná evidence, hlášení o produkci odpadů, apod.)