Back to top

Marius Pedersen - Řešení pro nakládání s odpady v provozu v plné funkčnosti

03.05. 2018

CDL SYSTEM a.s. dokončil poslední fázi zavedení oborového řešení enwis pro správu a nakládání s odpady v Microsoft Dynamics NAV ve skupině společností Marius Pedersen. V ostrém provozu byly spuštěny funkčnosti pro plánování a řízení přepravy odpadů včetně provádění a evidence cyklických svozů komunálního a separovaného odpadu.

Již používaná funkčnost systému tak byla rozšířena o:

 • Svozové linky a trasy.
 • Cyklickou (dávkovou) tvorbu zakázek dle linek a svozových kalendářů.
 • Rozpočet hmotností odpadu v trase na jednotlivá stanoviště.
 • Denní provozní záznamy přepravy (stazky).
 • Vnitro- i mezipodnikovou synchronizaci zakázek.
 • Hromadné tisky smluv a jejich dodatků.
 • Správu nabídek vč. integrace s příležitostmi v Dynamics 365.
 • Zpracování hlášení Intrastat.
 • Zpracování Průběžné evidence odpadů.
 • Zpracování Hlášení o odpadech v elektronické formě a komunikace s ISPOP.
 • Zpracování Ročních výkazů o odpadech a druhotných surovinách pro ČSÚ.
 • Napojení na nový elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).