Back to top

Metrostav a CDL SYSTEM rozšířily spolupráci

13.11. 2015

CDLSYSTEM a.s. převzala plnou odpovědnost za provoz MS SharePoint farem formou outsoursingu péče o toto prostředí, které využívá několik tisíc uživatelů a jsou na nich provozovány důležité aplikace. Pro Metrostav to znamenalo vyřešení problémů se zastupitelností, rozvojem know-how a vymahatelností časů řešení případných problémů s prostředím. Nový model spolupráce probíhá již několik měsíců a praxí se osvědčil. „Vysokou kvalitu péče o prostředí SharePoint potvrdil o kontrolní audit prostředí (RAP) prováděný společností Microsoft, který neodhalil žádné zásadní nedostatky v nastavení“, říká Tomáš Malchárek vedoucí servisního oddělení IT Metrostavu.

Metrostav je univerzální stavební společností, která zákazníkům pomáhá uskutečňovat jejich plány s maximálním ohledem na životní prostředí. Skupina Metrostav patří k nevětším stavebním koncernům působícím v České republice a podílí se na realizaci řady významných staveb z oblasti infrastruktury a i dalších oblastí.