Back to top

O2 IT Services s.r.o. používá Microsoft Dynamics NAV

15.07. 2016

Společnost CDLSYSTEM a.s. implementovala v posledním čtvrtletí roku 2015 nový informační systém Microsoft Dynamics NAV ve společnosti O2ITServices s.r.o.

O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií. Svými službami pokrývá celý životní cyklus IT. Portfolio tvoří především IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. ManagedServices, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT. O2 IT Services vhodně kombinuje standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru.

ERP Microsoft Dynamics NAV je používán pro řízení oblasti financí, dlouhodobého majetku a je integrován s navazujícími aplikacemi jiných SW výrobců. Po úspěšné implementaci a akceptaci díla je systém nadále podporován a rozvíjen dodavatelskou společností CDL SYSTEM a.s.