Back to top

Řízená dokumentace úspěšně nasazena ve skupině E.ON

10.04. 2013

V rámci realizovaného projektu CDL SYSTEM a.s. pro společnost E.ON IT Czech Republic s.r.o. implementovala aplikaci Řízená dokumentace pro správu dokumentů systému řízení kvality.

Systém využívá vlastností dokumentové knihovny technologie SharePoint 2010 a pokrývá všechny procesy potřebné pro správu dokumentace zejména přípravu dokumentů, schvalování, seznamování, revize a reporting nad dokumentací. Řešení využívá cca 2 500 uživatelů z pěti společností skupiny E.ON.

Implementované řešení nahradilo knihovny dokumentů provozované nad portálem SharePoint 2003, které sloužily pouze jako rozšířené úložiště bez další aplikační logiky. Součástí projektu byla i migrace dat.

Skupina E.ON patří mezi hlavní distributory energií v České republice a zahrnuje v sobě 5 společností. Pracoviště firem jsou rozmístěna po celé České republice.

Více informací v PDF