Back to top

Společnost CDL SYSTEM a.s. dosáhla další kompetence v poskytovaných službách

30.06. 2014

Společnost CDLSYSTEMa.s získala kompetenci Silver CustomerRelationship Management společnosti Microsoft.

Zisk kompetence je potvrzením neustálé snahy společnosti CDL o zvyšování kvality našich služeb, kladných referencí našich zákazníků o realizovaných projektech a službách, rozšiřování počtu certifikovaných spolupracovníků, jejich vzdělávání a v neposlední řadě stoupajícího počtu našich zákazníků. Noví zákazníci či potenciální partneři tak získávají větší jistotu, že projekty realizované s naší společností budou vedeny dle metodiky implementace doporučované výrobcem produktu Microsoft Dynamics CRM a že budou mít odpovídající kvalitu a budou dodány v dohodnutém čase. CDL SYSTEM při implementacích Microsoft Dynamics CRM s úspěchem zúročuje znalosti a kompetence z jiných oblastí ICT. Zákazníci mohou očekávat synergické efekty integrace CRM s ERP produkty rodiny Microsoft nebo i dalšími ERP produkty, manažerskými informačními systémy, Document Management Systémy a dalšími souvisejícími aplikacemi.