Back to top

Zdemar obnovil spolupráci s CDL při vývoji ERP

06.03. 2014

Společnosti Zdemar a CDL se dohodly na znovuobnovení spolupráce při provozování a rozvoji informačního systému Microsoft Dynamics NAV.

Projekt má několik etap. První etapa zahrnuje pilotní implementaci nové verze Microsoft Dynamics NAV2013 pro určenou skupinu firem. Výhodou implementace je využití synergických efektů používání Microsoft Dynamics NAV 2013 pro skupinu společností se stejnými požadavky na funkčnost systému a zároveň využití nejnovější verze produktu společnosti Microsoft. ERP Microsoft Dynamics NAV 2013 je plně lokalizován do českého jazyka a vyhovuje legislativním požadavkům pro provoz v podmínkách v České republice. První úspěšná etapa projektu implementace trvala několik měsíců a dnes se nachází ve stadiu plného produktivního provozu.Druhá etapa je zaměřena na implementaci informačního systému pro největší společnost skupiny Zdemar, která se zabývá poskytováním dopravních a spedičních služeb. Ve druhé etapě bude proveden zakázkový vývoj a přizpůsobení Microsoft Dynamics NAV2013 pro potřeby spediční a dopravní společnosti. Délka druhé etapy je opět v horizontu několika měsíců. Realizace druhé etapy bude opět znamenat pro uživatele výrazné využití synergických efektů NAV2013, snížení nákladů na provoz systému a neposledně také možnost rozvoje systému zejména při pokrytí potřeb provozu informačního systému pro dceřiné společnosti celé skupiny v zahraničí.