Back to top

Aktuality

04.01. 2016

Společnost Microsoft uvolnila v souladu s plánem uvádění nových verzí informačního systému Microsoft Dynamics NAV jeho novou verzi NAV2016. Celosvětová verze NAV byla uvolněna v říjnu 2015.

13.11. 2015

CDLSYSTEM a.s. převzala plnou odpovědnost za provoz MS SharePoint farem formou outsoursingu péče o toto prostředí, které využívá několik tisíc uživatelů a jsou na nich provozovány důležité aplikace.

11.09. 2015

Modernizace inženýrské a operátorské úrovně centrálního řídicího systému v Lafarge Cement, a.s.

Případová studie v PDF

30.06. 2015

Moderní společnosti potřebují moderní nástroje pro komunikaci nejen se svými zákazníky, ale i se svými zaměstnanci.

30.05. 2015

Modernizace centrální infrastruktury prováděná v letošním roce se týkala zejména výměny hlavního diskového pole.

30.04. 2015

S radostí si dovolujeme oznámit, že naše aplikace CDL Czech LegislaturePack and Extensions pro Microsoft Dynamics NAV 2015 byla na počátku března 2015 certifikována pro Microsoft Dynamics NAV 2015 a získala status CfMD.

31.10. 2014

Implementace Microsoft Dynamics NAV 2013 je jednou z etap rozsáhlého projektu implementace celofiremního informačního systému, který má mimo jiné pokrýt agendy řízení vztahů se zákazníky, řízení správy dokumentů, ekonomický informační systém, informační systém pro řízení procesů nakládání s odpad

31.08. 2014

Krajský úřad Ústeckého kraje převzal do plného provozu celý projekt budování Technologického centra Ústeckého kraje,  jednalo se o projekt „Rozvoj služeb eGovernmetu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.“, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07230. 

01.08. 2014

V červenci 2014 byla spuštěna první etapa rozsáhlého IT projektu ve společnosti LASVIT. Je jí implementace produktu Microsoft Dynamics CRM pro správu obchodních procesů dodavatelskou společností CDL SYSTEM.

30.06. 2014

Společnost CDLSYSTEMa.s získala kompetenci Silver CustomerRelationship Management společnosti Microsoft.

Stránky