Back to top

Datová komunikace

Aktivní prvky pro datové komunikace

Zajišťujeme komplexní výstavbu a provoz i velmi rozsáhlých komunikačních sítí LAN/WAN/WLAN pro provoz informačních systémů podniků, výrobních systémů či pokrytí rozsáhlých kampusů. Máme bohaté zkušenosti s návrhem, realizací i provozem datových sítí o mnoha tisících aktivních portů v desítkách vzájemně propojených lokalit i s problematikou vysoce-dostupných řešení v náročných průmyslových provozech, často za provozu. Jsme schopni v krátkých termínech realizovat návrh a výstavbu komunikačních řešení administrativních objektů, průmyslových hal a areálů.

Typická řešení jsou založena na kombinaci LAN&SAN FC sítí anebo v poslední době často konvergované komunikace LAN&SAN iSCSI/FCoE s páteřními 10GE trasami. Samozřejmostí je využití virtualizačních technologií a prvků s vysokou odolností proti výpadku tak, aby celé komunikační řešení bylo bez rizikových míst (SinglePointOfFailure).

Propojení vzdálených lokalit realizujeme pomocí celé škály přenosových technologií – s využitím chráněných internetových kanálů VPN, podnájmem datových okruhů profesionálních poskytovatelů veřejných datových služeb včetně využití satelitních spojů i zajištěním výstavby privátních spojů přes kabelové a bezdrátové trasy ve volném či vyhrazeném pásmu ev. optickými infračervenými a laserovými pojítky.

Aplikace bezdrátových technologií komunikace v bezlicenčních (neplacených) pásmech 2,45/5GHz dle standardů IEEE 802.11 nabízí možnost levného propojení objektů až na vzdálenost desítek km při efektivních rychlostech až Gbps, ale především rozsáhlé možnost nasazení ve skladovacích i výrobních halách, konferenčních místnostech, památkově chráněných objektech i malých areálech. V takových případech mohou doplnit či úplně nahradit kabelové řešení sítě LAN při větší flexibilitě a nižších nákladech. Efektivní nasazení Wi-Fi je rovněž časté v případě dočasných prostor anebo v průběhu výstavby. Máme bohaté zkušenosti s výstavbou rozsáhlých WiFi systémů v kancelářských i průmyslových prostorech vč. technologií pro mobilní sběr dat (ruční čtečky čárových kódů, tablety na skladové vozíky atp.). Běžně využíváme clusterů a centrálních WLC kontrolérů v kombinaci s pasivními přístupovými body LAP a managementem, umožňujícím centrální správu SSID, řízení pokrytí a práci s dočasnými uživateli.

Základem našich komunikačních řešení jsou prvky Cisco Systems a Hewlett-Packard Enterprise, doplněné množstvím specifických komponent dalších výrobců.

Instalace kabelových rozvodů

Dle naší projekce a s  podporou ověřených smluvních dodavatelů pod naším řízením zajišťujeme realizace strukturovaných kabelových systémů RiT, Panduit a SYSTIMAX. Běžně se jedná o nestíněné i stíněné systémy kategorie 5e, 6 a 7, optické trasy MM a SM v kampusech a rozsáhlých objektech, a veškeré související rozvody nízkého napětí, telefonních sítí i dalšího vybavení objektů (EZS, EPS, CCTV). Máme bohaté zkušenosti s prováděním rekonstrukcí datových center za plného provozu resp. během krátkých víkendových odstávek.