Back to top

Datové centrum

Servery

Bezchybně fungující serverové systémy jsou základem fungování podnikového informačního systému každé velikosti. Kromě základních systémových služeb (sdílení souborů a zařízení, DHCP/DNS, distribuci aplikací, vytváření skupinových politik atd.) implementujeme rozsáhlá řešení adresářových systémů, autentizace, poštovních systémů, řešení sjednocené komunikace, nástrojů pro kooperaci, portálových řešení a dokumentových knihoven.

Máme rozsáhlé zkušenosti a bohaté reference např. z budování distribuovaných serverových farem, řešení s vysokou dostupností, víceúrovňových zálohovacích řešení a moderních datových center s komplexním zabezpečením provozních podmínek.

Základem jsou servery a příslušenství z produkce Hewlett-Packard Enterprise a programové vybavení společností Microsoft, v některých případech i řešení na platformě Linux. Pokrývají všechny kategorie podnikových potřeb standardní spolehlivostní kategorie, případně mohou být v provedení se zvýšenou dostupností (high-availability) s automatickým řešením výpadku některého prvku, celého serveru a/nebo celé lokality. Dalšího zvýšení spolehlivosti provozu lze dosahujeme topologicky distribuovanou serverovou farmou, kdy jsou jednotlivé části výpočetního systému provozovány v různých lokalitách na vzdálenost i stovek kilometrů.  

Prakticky všechny realizace serverových farem využívají virtualizace a to zejména na vedoucí platformě VMware vSphere, která kromě možnosti vytváření virtuálních serverů Windows/Linux dovoluje realizovat řadu high-availability technik a podporovat rychlou obnovu po závadě závadě celého datového centra. Pro menší implementace v homogenním prostředí Windows instancí využíváme platformu Microsoft Hyper-V. V odůvodněných případech pak implementujeme clusterová řešení na platformě Microsoft a Linux.

Primární datové úložiště

Na bázi široké škály technologií HPE StorageWorks provádíme konsolidaci datového prostoru s využitím centrálních diskových polí. Moderní technologie propojení diskových polí Storage Area Network (SAN) v provedení FiberChannel, iSCSI a FCoE dává nepřeberné možnosti sdílení diskového prostoru velkým počtem serverů a tím jeho efektivnímu využití při vysoké spolehlivosti a výkonu.

Umíme řešit požadavky na minimalizaci výpadku a ztráty dat s využitím virtualizace diskových polí a/nebo replikacemi diskového prostoru a databází mezi různými lokalitami.

Využíváme řadu technologií jako například:

 • Distribuované (virtualizované) diskové prostory se síťovým RAID (tzv. nRAID) a technologií SDS (Software Defined Storage),
 • Zrcadlení diskových polí s failover funkčností vč. metroclusterů,
 • Replikace virtuálních strojů pro zvýšení dostupnosti,
 • Manuální i automatický tiering pro optimalizaci rozložení dat mezi prostory s různými technicko-ekonomickými parametry.
 • Snapshoty pro zkrácení intervalu pro návrat k původním datům (RPO).
 • Nativní replikační funkčnosti aplikací jako je MS Exchange a MS SQL.

Zálohování a archivace dat

Dodáváme rovněž komplexní řešení zálohování, archivace a obnovy dat a to i v heterogenním prostředí Microsoft&Linux. Typicky se jedná o

 • víceúrovňové řešení Disk-To-Disk-To-Tape ev. s následnou archivací na WORM média
 • využití VSS zálohování otevřených souborů a databází
 • image zálohy s granulární obnovou GRT
 • řešení deduplikace cílového úložiště
 • zálohování a replikace do cloudu
 • garantované úložiště typu CAS pro práci s datovými balíčky, které vyžadují řízenou manipulaci a retenci
 • archivní optická média s garancí 1000 let

Nedílnou součástí řešení zálohování je softwarové řešení celého procesu, kde používáme ověřené a špičkové produkty, zejména pak ARCserve UDP a Veeam Backup&Replication. Námi používané platformy pro zálohování dovolují zálohovat otevřené soubory, databáze i poštovní systémy, řeší otázku rychlé obnovy po fatální závadě (Disaster Recovery) i širokou škálu manipulací s různými médii. A především – plně podporují zálohování virtualizovaného i fyzického  prostředí.

V oblasti výkonu a kapacit není naše nabídka prakticky omezená – dodáváme běžně řešení s kapacitami desítek až stovek TB. Při dodávce zálohovacího řešení garantujeme i výkonovou kompatibilitu se systémem diskových úložišť, která je u moderních vysokorychlostních mechanik LTO často kritickým faktorem funkčnosti.

Serverovna

Stabilní a spolehlivý provoz serverů i centrálních komunikačních prvků vyžaduje jejich umístění v datovém centru, jehož projekce a vybudování není triviální záležitostí. Námi dodávaná řešení respektují doporučení Uptime Institute resp. normu TIA942 a zahrnují nezbytné stavební úpravy, dodávky rozvaděčů nebo stojanů pro umístění techniky, systémy pro zálohování napájení nn v běžném i redundantním provedení, distribuční systémy napájení (PDU) s řízeným zpožděním náběhu, motorgenerátory a přepínače KVM pro lokální sdílení i vzdálené ovládaní serverových farem.

V rámci návrhu umístění datového centra je třeba vyhodnotit desítky aspektů, jako je:

 • Zajištění příkonu elektrické energie.
 • Dostupnost komunikační infrastruktury.
 • Polohu z hlediska externích rizik.
 • Nosnost konstrukčních prvků budovy.
 • Zavážecí koridory.
 • Protipožární ochranu.
 • Možnosti fyzického zabezpečení a další.

S rostoucí výkonovou hustotou moderních serverů provedení DensityLine a Blade se zvyšuje celkový ztrátový výkon serverových rozvaděčů až k hodnotám 20kW/rozvaděč. To dramaticky mění přístup k otázkám chlazení uvnitř rozvaděče i celého datového centra a vyžaduje řešit další, v dosavadních instalacích neřešené, otázky. Součástí instalace datových center je i jejich komplexní zabezpečení z hlediska pasivní i aktivní ochrany – EZS, kamerové systémy, požární ochrany, zatopení, řízení přístupu atd.

Máme bohaté zkušenosti s výstavbou mnoha desítek datových center i jejich přestavbou za plného provozu. S námi se proto nemusíte bát rozhodnutí dát do pořádku historicky vzniklou změť serverů, kabelů a záložních zdrojů v moderní, kompaktní, přehledné a spolehlivé datové centrum!