Back to top

IT management

Provozní management

Cílem provozního managementu je urychlit diagnostiku problému a především zajistit proaktivní správu, která by dovolila efektivně předcházet vzniku neplánovaných incidentů a zvyšovala tím dostupnost celého IT. Implementujeme několik úrovní řešení, od diagnostických nástrojů bez centrální konzole až po profesionální komerční balíky s centralizovaným sběrem a vyhodnocením ev. s expertním systémem. Můžeme rovněž tento provozní management provozovat z prostředí našeho hotline.

Pro potřeby pouze reaktivního managementu, sloužícího ke kontrole stavu a usnadnění diagnostiky vzniklého problému, implementujeme jednotlivé nástroje dostupné (zpravidla bezplatně) od výrobců jednotlivých systémů (Cisco CNA, HP Insight Manager) a/nebo management řešení na bázi opensource, jako např. Nagios či RDDtool. V rámci diagnostické sady nabízíme vlastní řešení – VBS skript – který umí zajistit zasílání logů ze stanic/serverů na mail – např. na hotline, administrátor má tedy na jednom místě přehled o stavu všech sledovaných zařízení (minimálně serverů), aniž by se ke každému musel hlásit. Naše přidaná hodnota je kromě implementace v doplnění skriptů a zaškolení správců.

Proaktivní řešení, které je schopno identifikovat potenciální problém či trend a tím předcházet vzniku mimoprovozního stavu, implementujeme na komerčních produktech - zejména MS System Center Operation Manager, Cisco LMS, Paessler PRTG a dalších. Do centrálního dohledu pak integrujeme rozhraní dalších management nástrojů jako je VMware vCenter či HP Insight Manager, anebo využíváme specializované integrační agenty tzv. management pack.

V neposlední řadě vyžaduje řešit provozní management i otázku efektivní podpory uživatelů v rámci helpdesku. Pro tyto účely používáme zejména prostředí TeamViewer nebo Alvao.

Na nástroje provozního managementu volně navazují nástroje pro reporting, které dovolují snadno interpretovat údaje, shromažďované provozním management v rámci logů. Lze tak vyhodnotit např. aktivity uživatelů na internetu, využití a cenové náklady na tisk v celé společnosti či dostupnost vybraných systémů pro potřeby sledování SLA.

Management změn a konfigurace

Management změn a konfigurace se nejčastěji implementuje pro správu většího množství koncových stanic, ale i rozsáhlého serverového prostředí. Jeho cílem je zajistit trvale konzistencí a aktuální prostředí tj. je třeba udržovat přehled o všech komponentách, jejich verzích a nezbytných aktualizacích s následnou automatickou distribucí. Např. po připojení nového počítače do firemní sítě pak dojde k automatické distribuci potřebných aplikací a nastavení dle definovaných standardů.

To, čím se liší obecné PC pro domácí použití, jsou možnosti správy. Zařízení pak například:

  • Poskytuje detailní informace o svém stavu (nejen obecné BIOS info, ale i info ze senzorů teploty, větráků, napájení).
  • Umí na vyžádání zasílat výstrahy určitých stavů (poruchy, změny konfigurace atp.).
  • Umožňuje na dálku provádět nastavení BIOS (ekvivalent F10 klávesy při startu počítače).

Tato rozhraní pro správu jsou pak s větší či menší úspěšností standardizována, viz např. WMI (Windows Management Instrumentation), SMBIOS (System Management BIOS) a ACPI (Advanced Configuration a Power Interface). Na ně navazují buď nástroje výrobců či standardní nástroje MS prostředí (WSUS, doménové politiky) anebo specializované management systémy jako je MS System Center Configuration Manager.

Určitá specifika do řešení vnáší virtualizace klientského prostředí, která ale jen výjimečně bývá 100% a tím se celé problematika ještě komplikuje, neboť je třeba řešit správu změn ve fyzickém i virtualizovaném prostředí současně.

Dle konkrétního řešení volíme vhodnou skladbu komponent a jejich integraci na centrální dohledový systém tak, aby byla zajištěna inventarizace, řízená správa aktualizací, deployment nových aplikací a zařízení.