Back to top

Koncová zařízení

Podnikový uživatel

Vybavení koncového pracoviště podnikového uživatele vychází zpravidla z koncové stanice PC popř. notebooku nebo tenkého klienta, doplněného o typické lokální periferie (tiskárny, scannery, multifunkční zařízení, zobrazovací jednotky apod.). Kvalifikované řešení této zdánlivě jednoduché oblasti ICT musí zohlednit zejména celkové náklady na vlastnictví (TCO), neboť správa většího počtu koncových stanic po dobu několika let je rozhodujícím nákladovým faktorem. Proto se naše nabídka orientuje i na logistiku modernizace a obměny koncových stanic v rozsáhlém prostředí po dobu celého životního cyklu.

Naše řešení v této oblasti jsou založena na produktech Hewlett-Packard i komponentách dalších výrobců, vše doplněné programovým vybavením zejména společnosti Microsoft.

Jsme logisticky, finančně, lidsky a technicky připraveni v krátkých termínech provádět rozsáhlé dodávky či obměny stanic v podnikovém prostředí včetně migrace dat z původních stanic či začlenění nové techniky do existujícího prostředí. Máme nesčetně referenčních modernizací stanic s provedenou migrací, implementací centrálního dohledu a následných servisním zabezpečením.

Často jsou využívána tzv. server-based řešení virtualizace prezentace, která realizujeme v prostředí Microsoft Remote Deskop Services často s využitím virtualizace (zapouzdření) aplikací. Díky této technologii je možné zpřístupnit libovolné podnikové aplikace pracující ve Windows prostředí široké škále klientů (včetně handheldů) a to i při vzdáleném připojení přes velmi pomalé linky (řádu desítek kbps/uživatele). Nejnovějším trendem virtualizace je pak virtualizace celého desktopového prostředí s využitím technologie VDI, které je ve specifických případech vhodnou variantou řešení.

Mobilní a soukromý uživatel

Mobilita uživatelů při zachování plné možnosti práce s podnikovým IS i podpora specifických úkonů (sběr dat, ambulantní prodej) kdekoliv na cestách je základem moderní a efektivní práce řady profesí – obchodních zástupců, managementu, technických a servisních pracovníků či distribuce zboží.

Naše řešení mobilních klientů je založeno na noteboocích a handheldech Hewlett-Packard i dalších výrobců dle preference zákazníka, v případě zvýšených požadavků na robustnost pak na zařízeních Zebra. U těchto mobilních prostředků pak doplňujeme řešení komunikace s podnikovým systémem pomocí bezdrátových technologií (Wi-Fi, GPRS), ochranu dat na mobilních prostředcích, přenosné tiskárny a rovněž aplikace pro centralizované zálohování dat z mobilních klientů.

Častou úlohou je integrace nejrůznějších mobilních prostředků pro přístup k firemním zdrojům, jako je pošta, multimediální komunikace, systém krátkých zpráv, přístup na intranetový portál anebo k informačnímu systému ERP a CRM. Tato úloha (kromě dosažení funkčního stavu vlastní integrace) vyžaduje i řešení bezpečnosti jak vlastního přístupu (VPN, DirectAccess, https) tak otázku certifikátů, správy antivirového prostředí a řadu dalších otázek. Tím spíše, pokud chce zákazník v souladu s aktuálním trendem povolit u používání soukromých prostředků pro práci s firemním IT, tzv. BYOD (Bring Your Own Device).

Tiskové služby

Nabízíme kvalifikovaný návrh a dodávku řešení tisku v podniku – tiskárny pro pracovní skupiny, výkonné multifunkční jednotky, velkoformátové laserové i inkoustové tiskárny a plottery. Součástí podnikového řešení jsou i systémy pro správu tiskáren či sledování nákladů na tisk na jednotlivé uživatele, pracovní skupiny či střediska, dále navázané na publikování těchto informací na intranetovém portálu. Takto lze ušetřit až desítky % nákladů na tisk.

Pro naše zákazníky nabízíme ve fázi rozhodování a nákupu provedení kalkulace nákladů na tiskovou stranu pro různé verze tiskového řešení. Vesměs se ukáže, že o třídu lepší zařízení (rychlejší, s delší životností) má v konečném důsledku nižší TCO. Důležité je i ověření kompatibility tiskového řešení s aplikačním prostředím, kde zejména při tisku formulářů a terminálových systémů dochází ke komplikacím. Po dodávce pak zajištujeme servisní podporu a operativní zásobování spotřebním materiálem tak, aby tiskárny byly vždy funkční a zákazník nemusel investovat do vlastních zásob spotřebního materiálu.

Dodávky tiskových řešení jsou založeny zejména na produktech společnosti Hewlett-Packard a PaperCut.

Kamerové systémy

Síťové videokamery s webových rozhraním a videoservery mají velmi široké využití pro sledování provozu, ostrahu areálů i prezentační účely. Efektivně mohou na řadě míst nahradit klasické kamerové dohledové systémy CCTV či doplnit zabezpečovací systémy EZS. Nově pak přináší zajímavé možnosti zvyšování produktivity práce např. díky centrálnímu sledování provozních jednotek managementem a to odkudkoliv.

Nejrůznější typy kamer pro vnitřní i venkovní provedení společnosti AXIS a Sony kompletujeme s programovým vybavením třetích stran. Výsledné řešení pak dovoluje např. záznam dějů do digitální podoby po vyhodnocení pohybu ze sledovaného obrazu, automatické upozornění dispečinku na změnu sledovaného pole a další zajímavé aplikace.

Máme zajímavé reference z prostředí sledování výrobních prostředí, podnikových kampusů i veřejných prostor. V rámci dodávky můžeme zajistit i soulad použití kamer se zákonnými předpisy na ochranu osobnosti

Čárové kódy

Provádíme implementace čárových kódů v oblasti distribuce i výroby, zahrnující snímače i tiskárny čárových kódů převážně z produkce firmy ZEBRA. Máme zkušenosti s implementacemi řešení čárových kódů ve velkých distribučních skladech, kde jsou technické prostředky připojeny bezdrátově do podnikové sítě popř. umístěny na skladových vozících.

V návaznosti na programové řešení řízení skladů jsme schopni realizovat i příslušné napojení na ERP systémy případně realizovat celý skladový či výrobní systém včetně programového vybavení.

Stejně jako u dalších námi dodávaných řešení zajišťujeme servis (často výměnou z našeho servisního skladu) a dodávky spotřebního materiálu včetně poradenství s jeho optimálním výběrem.