Back to top

Licencování SW

Inventarizace sw

Zajištění softwarové čistoty (legálnosti používaného programového vybavení) je jednou z důležitých odpovědností managementu – ze zákonných důvodů i z hlediska podnikatelské etiky. Pro dosažení tohoto stavu nabízíme provedení inventarizace veškerého instalovaného softwaru, porovnání s doložitelným stavem z hlediska licenčních ujednání a zpracování doporučení pro optimální cestu k legalizaci.

K provedení inventarizace je používán specializovaný software (možno zapůjčit i zakoupit), který umožňuje přípravu seznamu nainstalovaného software a mezi jeho další funkce patří i analýza využití licencí a případně inventarizace hardware. Druhým významným vstupem do procesu inventarizace je pak dohledání a posouzení dokladů o nákupu softwaru s následným ověřením v registračních systémech výrobců softwaru.

Naši školení specialisté jsou na základě výstupu z inventarizace připraveni navrhnout optimální model licencování, který zohlední:

  • Maximální využití již nakoupeného softwaru.
  • Náklady na vlastnictví a správu licencí.
  • Preference v oblasti druhu vlastnictví softwaru.
  • Cash-flow možnosti.
  • Možnosti jednotlivých slevových a benefit programů výrobců.

Není neobvyklé (zvláště v případě korporací a firem se změnami majitelů, po akvizicích či delimitacích), že registrace softwaru u výrobců neodpovídá aktuální právní subjektivitě a je potřeba provést řadu kroků pro dosažení správného stavu.

Náklady na provedení softwarové inventury jsou velmi efektivní investicí. Realizace nákupů softwaru dle námi zpracovaného návrhu zpravidla uspoří mnoho prostředků ve srovnání s nesystematickými nákupy.

Korporátní licencování

Výběr optimálního licenčního modelu pro firmy o stovkách až tisících uživatelů vyžaduje detailní znalost multilicenčních programů jednotlivých výrobců softwaru a přístup k systémům speciálních projektových cen, která je vesměs limitovaná pouze pro vybrané partnery s danou certifikací. Naše společnost je jednou z několika firem na českém trhu, která se pohybuje na trhu s touto komoditou již řadu let a licencuje řadu významných subjektů s mnoha tisíci uživatelů. Máme rovněž finanční kapacitu na realizaci takto objemově rozsáhlých dodávek.