Back to top

Microsoft Dynamics CRM

Velmi úspěšný produkt Microsoft Dynamics CRM se stal na konci roku 2016 součástí „nového“ produktu Microsoft Dynamics 365, který představuje novou generaci podnikových aplikací v prostředí cloudu. V rámci této aplikace je začleněn do obchodních aplikací Customer Engagementu, pod názvem Microsoft Dynamics for Sales. Technologie Microsoft Dynamics CRM tedy žije dál, nabízí svým zákazníkům vše co doposud a stále se rozrůstá pod značkou Microsoft Dynamics 365.

CRM pro podporu obchodních a servisních společností

Práce a komunikace se zákazníky je nedílnou součástí pracovních procesů ve společnostech napříč všemi odvětvími. Řešení, jehož základem je produkt Microsoft Dynamics 365 online nebo on premise verze (dříve Microsoft Dynamics CRM) obsahuje základní funkce, které jsou potřebné pro kvalitní a kontinuální péči o zákazníky. Implementovat je možné jen vybrané funkčnosti s možným dalším rozšířením.

CRM pro podporu obchodních a servisních společností od CDL efektivně rozšiřuje a zjednodušuje práci s Microsoft Dynamics 365:

  • Informace dostupné odkudkoliv a kdykoliv, včetně informace o platební morálce zákazníka

Informace o zákazníkovi jsou dostupné odkudkoliv a kdykoliv. Během cesty na obchodní schůzku může uživatel získat komplexní přehled o zákazníkovi - od vzájemné e-mailové komunikace, přes přehled nabídek a objednávek, až po informace o jeho platební morálce nebo není-li například v insolvenci.

  • Integrace na ARES a Portál EU

Pro prvotní zadání zákazníka do systému je dostačující znalost jeho IČ (je-li zákazníkem tuzemská firma) nebo DIČ (jedná-li se o zahraniční subjekt) řešení zajišťuje dotažení správných základních údajů o zákazníkovi z veřejných registrů.

  • Propracovaný systém kontroly duplicit a úpravy všech polí pro CZ standardy

Standardem je propracovaná kontrola duplicit zadávaných údajů – to zajišťuje, že zákazník/kontakt je v systému evidován pouze jedenkrát.

  • Připravené řešení pro správu produktů a tvorbu nabídek – začít můžete velmi rychle

Prostřednictvím akcelerace správy produktů a nabídek je možné vytvořit i rozsáhlou nabídku efektivně a kvalitně. Standardem je dotahování veškerých dostupných informací jako například ceník zákazníka, platební podmínky atd., stačí jen vybrat konkrétního zákazníka. Tvorba nabídek je škálovatelná pro různé způsoby prodeje. Je možné využít produktových řad, pracovat se souvisejícími produkty a příslušenstvím, případně produkty sdružovat do akčních balíčků a sad.

  • Šablony nabídek

Nabídku je možné vytisknout do předem připravené šablony, která je připravena pro úpravu dle corporate identity dané společnosti. Nabídky je možné rychle měnit nebo kopírovat, veškeré změny jsou evidovány.

  • Předpřipravené dashboardy

Přehledné informace pro management o plnění plánu prodeje, výkonnosti jednotlivých obchodníků nebo týmu jsou k dispozici v připravených přehledných dashboardech.

  • Integrace s SharePoint - DocSafe

Řešení umožňuje přikládání souborů k jednotlivým záznamům v Microsoft SharePoint Server, Office 365 SharePoint Online nebo v rámci souborového systému. K souborům jsou současně ukládány i volené údaje – metadata.

  • Integrace na ERP systémy

Řešení disponuje předpřipravenými standardizovanými integračními můstky do:

  • Microsoft Dynamics NAV

  • Helios Orange