Back to top

Konzultace k využití cloud služeb

Naše produktové portfolio a know-how našich specialistů se vždy snažíme udržovat na nejvyšší možné úrovni a v souladu s nejmodernějšími technologickými trendy. Proto jsme našim zákazníkům schopni poradit a zajistit finální realizace i při rozhodování o umístění provozovaného IT. Díky spolupráci s našimi partnery a výrobci nabízených technologií jsme vždy schopni najít optimální opověď na otázku, zda provozovat IT ve veřejném, privátním nebo hybridním cloudu. V oblasti finální realizace pak úzce spolupracujeme se společností Microsoft při dodávkách a implementacích cloud platformy Office 365 a dalších Microsoft on-line aplikací. Pro provoz ostatních systémů nabízíme možnost pronájmu celého hardware, housingového prostoru nebo virtuálních serverů v cloudových datových centrech.

Naši specialisté jsou připraveni najít optimální model provozu vašeho IT, který vyváží všechny hlavní pohledy na IT, tj. splnění potřeb uživatelů, výkon, dostupnost, bezpečnost a náklady.