Back to top

Studie a projekty v IT

Pro naše zákazníky fungujeme jako konzultační centrum kdykoliv je potřeba řešit konkrétní problém anebo při přípravě dlouhodobějších plánů rozvoje. Výstupem jsou pak projektové záměry, investiční plány anebo komplexní materiál Studie OI2, pro jehož zpracování vycházíme z lety prověřené metodiky GIMM firmy Gartner, upravené pro naše specifické podmínky.

Metodika OI2 slouží k systematickému posouzení všech oblastí ICT s cílem sladit zákaznické potřeby v jeho hlavní činnosti s reálným stavem ICT jako činnosti podpůrné. Její součástí je systém pro objektivní zjištění, standardizovanou analýzu, objektivní klasifikaci a konkrétní výstupy s doporučeními pro zlepšení, doplněné odhady nákladů a hodnocením priorit. Výsledná Studie OI2 tedy ideálně slouží jako střednědobý plán rozvoje ICT a je ideálním podkladem pro rozhodování managementu klienta.

Rovněž problematika bezpečnosti ICT/IS vyžaduje řadu velmi specifických expertních znalostí, produktů, nástrojů i zkušeností, kterými náš tým prokazatelně disponuje. V intencích normy ISO27000 jsme připraveni zpracovat analýzu aktiv, studii rizik, navrhnout protiopatření v oblasti technického řešení či jen procesů, ev. komplexně zajistit implementaci dle normy ISO27000 a případně spolupracovat s nezávislou auditorskou společností zákazníka.

Častým tématem je otázka provozní dostupnosti, kterou řešíme na bázi doporučení Uptime Institute resp. z něj odvozené normy EIA/TIA-942. Pro zajištění připravenosti na extrémní situace (katastrofické selhání a narušení) jsou pak základem postupy Business Continuity Managementu (BCM) dle norem BS25999/2577 a ISO27031, které implementujeme v podobě dílčích Havarijních plánů do celkového řešení Zajištění kontinuity činnosti společnosti.

Od svého vzniku v roce 1992 pořádáme hojně navštěvované odborné technologické semináře a konference, které vedou vesměs naši špičkoví specialisté, často s podporou odborníků z řad našich dodavatelů. V rámci seminářů prezentujeme ucelená řešení jednotlivých oblastí ICT a od většiny podobných akcí se liší tím, že jsou prakticky zaměřené s celou řadou živých ukázek, které Vám umožní udělat si jasnou představu o tom, jak předváděné technologie v praxi fungují. V některých seminářích předvádíme celý proces instalace, konfigurace a používání vybraného subsystému. Pokud na řešení, které je předmětem Vašeho zájmu, není vypsán seminář anebo chcete konzultovat přímo specifické aspekty, připravíme pouze pro Vás workshop na míru, který umožní ukázat přesně to, co potřebujete vč. specifických ukázek k danému tématu.