Back to top

Péče o prostředí SharePoint

Servisní smlouvy

Prostředí intranetového portálu se často stává kritickým systémem, který využívají všichni uživatelé v organizaci a který výrazně ovlivňuje obchodní procesy.

Proto dáváme našim zákazníkům k dispozici profesionální služby s garantovanými parametry, na které se mohou spolehnout a které zajistí včasné odstranění případných problémů.

S našimi zákazníky máme uzavřeny různé úrovně podpory:

  • Garantovanou dostupnost odborné kapacity pro řešení problémů, podpora pro lokální IT oddělení
  • Rozšířenou smlouvu s garancí řešení problémů a pravidelnou kontrolou systémů
  • Celkový outsoursing péče o aplikace a prostředí SharePoint

Pro hlášení závad je k dispozici hotline linka s profesionálním interaktivním helpdesk systémem. Vlastní podporu zajišťují zkušení a certifikovaní pracovníci.

Profylaxe systémů, zlepšení kondice SharePoint farmy

Všichni uživatelé jsou spokojenější, pokud IT podpora závadám předchází, než když je pouze řeší. Proto jsme vypracovali postupy, jak díky pravidelné kontrola a údržbě zajistit dlouhodobou stabilitu a kondici SharePoint farem. Našim zákazníkům nabízíme kromě běžného řešení problémů také:

  • Kontrolu stavu farmy, serverů i jednotlivých služeb
  • Optimalizaci konfigurací dle ověřených „best practices“
  • Pravidelnou profylaxi systémů SharePoint
  • Řešení výstupů z Microsoft RAP

Procesy související s touto podporou jsou praxí ověřeny v rámci několika servisních kontraktů na správu velkých SharePoint farem. Spolupráce byla obvykle zahájena řešením nějakého konkrétního problému a po zlepšení kondice systému pokračuje pravidelnými profylaxemi.