Back to top

Sjednocená komunikace

Pošta a organizace času

Naše implementace prostředí Microsoft Exchange se neomezuje pouze na běžné funkce pošty či plánování času, ale využíváme i dalších funkcí, které jsou dostupné v rámci konceptu Sjednocené komunikace. Lze tak uživatelům poskytovat přijímání a přehrávání hlasových zpráv v podokně čtení, přehrávat hlasové zprávy v telefonu a nakonfigurovat nastavení hlasové pošty.

Další úroveň řešení sjednocené komunikace poskytuje platforma Microsoft Skype for Business (dříve Lync). Dovoluje velmi efektivně integrovat komunikaci pomocí krátkých zpráv (Instant Messaging), hlasové služby s využitím koncového počítače, mobilu či pevného telefonu (Enterprise Voice) a pořádání audio/webových konferencí. Lze tak jednoduše rozšířit komunikační možnosti platformy Exchange a ušetřit značné prostředky na cestovních nákladech, rozšířit možnosti školení pomocí webových seminářů atp.

Další možnosti zlepšení práce s elektronickou poštou představuje její integrace s portálem MS SharePoint, kdy lze snadno zajistit zřízení centrálních úložišť pošty, kam se například automaticky kopíruje komunikace všech členů týmu s konkrétním zákazníkem nebo s určitým tématem.

Tématem pro implementaci je rovněž archivace elektronické pošty, která slouží jak pro evidenci komunikace zaměstnanců, tak pro odstranění starých mailů z poštovních schránek aby se udržely limity quotací a rozumné odezvy.

Multimediální komunikace a krátké zprávy

Základní platformou pro naše řešení multimediální komunikace jsou Microsoft Skype for Business (dříve Lync), navazující na poštovní systém MS Exchange. Pro profesionální videokonference pak nabízíme řešení se systémy Polycom, které představují již desítky let technologickou špičku oboru. Řešení IP telefonie na bázi ucelené řady komponent společnosti Cisco Systems nejen nahrazují klasické telefonní ústředny, ale nabízí řadu nových možností.