Back to top

Holding & Developer v NAV

Vertikální řešení pro společnosti holdingového typu vychází ze znalostí a zkušeností z implementací Microsoft Dynamics pro tento typ společnosti. Pro řešení je charakteristická správa desítek až stovek společností v jednom informačním systému. Zjednodušuje a ulehčuje správu kmenových dat, výrazně snižuje chybovost dat a vznik duplicit vznikajících právě u velkého množství evidovaných společností. Řešení zohledňuje požadavky na rychlý a flexibilní reporting přes jednotlivé firmy, skupiny firem z hlediska různých kritérií. Samozřejmostí řešení jsou funkce pro efektivní zakládání nových společností do evidence, jejich slučování či naopak dělení stejně jako ukončení evidence např. z důvodu prodeje společnosti.

Pro developerské společnosti je řešení rozšířeno o moduly hromadných fakturací a přefakturací, podporu správy a realizace projektů včetně rozpočtů, správy úvěrů a nástrojem pro podporu řízení cash-flow. Řešení lze integrovat se specializovanými softwary CAFM.