Back to top

Nakládání s odpady v NAV

Základem vertikálního řešení pro společnosti nakládající s odpady je nadstavba informačního systému Microsoft Dynamics - enwis). enwis) je oborově zaměřený software, určený pro společnosti, které se zabývají sběrem a zpracováním odpadů. Základní oborové řešení pro komerční sběr odpadů je dále k dispozici ve variantě pro sběr a zpracování odpadů pro města a obce, dále ve variantě pro společnosti zabývající se recyklací odpadů a ve variantě pro společnosti zabývajícími se sběrem a zpracování kovového odpadu.

Celé řešení je pojato jako jednotný ekonomický informační systém pro střední a velké podniky s řadou možných integrací na mapové systémy, systémy pro sledování pohybu vozidel, váhové systémy apod. Základem řešení je informační systém Microsoft Dynamics NAV, pokrývající standardní ekonomické, logistické a obchodní procesy podniku. V prostředí informačního systému je vyvinut a integrován enwis).

Využití standardního mezinárodního podnikového informačního systému doplněného o pokrytí všech důležitých procesů v oblasti nakládání s odpady nabízí možnost velmi efektivního řízení podniku s detailními on-line informace a probíhajících procesech v tomto tak specifickém prostředí. Umožňuje udržovat vysokou efektivitu činností a zamezovat zvyšování nákladů tím, že poskytuje transparentní pohledy na všechny oblasti podnikání a umožňuje procesy optimálně řídit jak jednotlivě, tak s využitím jejich vzájemných vazeb. enwis) je mohutný nástroj pro řízení podniku již ve své standardní funkčnosti. Přesto lze využít otevřenosti systému k vytvoření specifických funkčností podle individuálních požadavků zákazníka. Řešení nahrazuje často používaný neefektivní koncept využití samostatně stojících oborových software pro jednotlivé oblasti podnikání bez vzájemných vazeb a duplicitně zadávaných dat.

enwis) byl vytvořen pomocí hlubokých znalostí jeho tvůrců o průmyslu nakládání s odpady ve spolupráci se zákazníky se zkušenostmi z denního využití enwis). Pro podnikání v nakládání s odpady jsou přesná a úplná data a informace kritickým faktorem úspěchu. enwis) zajišťuje, že v každém okamžiku je uživatel systému vybaven potřebnými daty o zákaznících, dodavatelích, poskytovaných službách a dalším, co ke své práci potřebuje. O potřebě takového řešení na trhu mluví jeho úspěch. enwis) je implementován ve více než 400 společnostech v Evropě, severní Americe a v Austrálii.