Back to top

Profesionální služby v NAV

Oborové řešení je určeno pro společnosti poskytující odborné služby v nejrůznějších oblastech a dále pro společnosti, které k prodávaným nebo vyráběným produktům poskytují záruční a pozáruční servis. Řešení poskytuje uživatelům široký komfort detailních informací o sledovaných oblastech činnosti společnosti a zároveň dodává kvalitní podklady pro řízení těchto společností. Standardní funkčnost Microsoft Dynamics je výrazně rozšířena o podporu řízení ad-hoc servisních zakázek, řízení zakázkové výroby a oprav, rezervační systém, přípravy hromadných dodávek, maloobchodní prodej, využití čárových kódů apod.

Zvláštní vysoce specializovanou částí oborového řešení profesionální služby je SITE (Solutions for IT Enterprises), nadstavba informačního systému Microsoft Dynamics, která je vertikálním (specializovaným) řešením pro následující typy společností:

  • Dodavatelé systémů a systémoví integrátoři.
  • Prodejci software a projektoví dodavatelé služeb.
  • Profesionální servisní společnosti.

Mnohaleté soustředění výrobce SITE na jednotlivé IT obory umožnilo shromáždit zkušenosti, které mu přinesly jedno z předních míst na trhu v procesech high-tech a podnikání v oblasti IT. Tyto znalosti vedly ke vzniku vysoce efektivního řešení, které zákazníkům přináší minimalizaci rizika a značnou úsporu nákladů. Implementací řešení SITE zákazník získá následující výhody:

  • Průhledný a jednoznačný popis obchodních a servisních procesů IT společnosti.
  • Nástroj na řízení a sledování nákladů na jednotlivých projektech a obchodních případech.
  • Nástroj na řízení projektů a sledování kapacit.
  • Výrazné snížení chybovosti a nejednoznačných stavů při dodávkách, nákupu zboží a služeb nebo vývoji produktů.
  • Podpora ISO procesů.
  • Jeden informační systém pro všechny procesy ve společnosti.

Podobným specializovaným řešením je Manipulační technika.

Manipulační technika – montáž, prodej, servis je specializované řešení komplexního podnikového informačního systému pro střední a velké společnosti v oboru dopravní a manipulační techniky. Je určen pro obchodní, montážní, výrobní či servisní společnosti, které se zabývají jejími dodávkami a následným servisem. Uživatel systému má k dispozici moduly pro řízení financí a dlouhodobého majetku, CRM, nákupu a prodeje, konfigurátor výrobního sortimentu, modul skladování výrobků a materiálu, správu flotily zákazníka a správu flotily vlastních výrobků, řízení servisu v předprodejní a poprodejní fázi, řešení pro evidenci smluv a centrální evidenci dokladů, řízení pronájmů, náhrad jednotlivých výrobků či jejich komponent.