Back to top

Velkoobchod v NAV

Oborové řešení pro velkoobchod je silným a efektivním nástrojem pro řízení obchodní firmy. Standardní funkčnosti Microsoft Dynamics jsou rozšířeny o aplikace, které podstatně rozšiřují základní funkčnosti. Jsou to zejména Dynamické analýzy, které slouží k podpoře rozhodování managementu, Centrální nákup pro řízení společného nákupu poboček, e-shop a jeho modifikace, které slouží k obsluze klasického web-shopu, obsluze franšízového řetězce, obsluze B2B zákazníků.

Nedílnou součástí řešení pro velkoobchodní firmy je aplikace technologie čárových kódů hluboko do logistických procesů. Výraznou aplikací pro velkoobchodní firmy je Dynamicky řízený sklad. Dynamicky řízený sklad přináší nové možnosti a pohledy na problematiku skladování zboží. Použitím aplikace se výrazně napřimují a zkracují logistické pochody, snižuje se chybovost procesu a pohyb zboží je optimalizován podle různých kritérií. Dynamicky řízený sklad umožňuje vytvoření 3D virtuálního modelu skladu se zohledněním stavebních prvků ve skladu, komunikačních cest, různých druhů regálů. Samozřejmostí je kontrola na geometrické rozměry zboží, hmotnost, kvalitu a trvanlivost vzhledem k možnostem umístění.

Vhodným doplněním informačního systému ve velkoobchodní firmě je manažerský informační systém označovaný také někdy jako BI. Manažerskému informačnímu systému je věnována samostatná kapitola.