Back to top

Výroba v NAV

Implementace ERP pro výrobní společnosti je proces, který vyžaduje zkušený implementační tým a jeho vysokou kvalifikaci. Majoritní implementace modulů pro řízení výroby naší společností byly provedeny ve strojírenských podnicích, elektrotechnických firmách, lehkém průmyslu. Zde šlo o implementaci tzv. diskrétní výroby. Standardní řešení je zde rozšířeno o řadu úprav a pomocných aplikací. Například jde o aplikaci pro výdejnu nástrojů a nářadí, aplikaci pro správu a evidenci a aplikaci pro dělení materiálu.

Pro procesní výrobu disponujeme řešením výroby pro chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl. Procesní výroba je zpravidla nasazována ve spojení s aplikací řízení kvality (QMS). Řešení umožňuje pokrytí požadavků chemické či potravinářské výroby. Kromě standardních funkcí o spotřebě materiálů, plánování výroby, odhlašování výrobků atd. umožňuje aplikace sledování a testování složení výrobků, jejich klasifikaci, sledování kvality a kvalitativní ukazatelů. Dalšími funkcemi důležitými ve výrobě je jednoznačné sledování toku materiálů výrobou kvůli pozdější identifikaci.