Back to top

Reference

W.A.G. Payment Solution

Společnost W.A.G. payment solutions, a.s. (dále jen W.A.G.) si zvolila Microsoft Dynamics NAV, který spolu s oborovým řešením pro firmy obchodující s PHM implementovala společnost CDL SYSTEM a.s. Ve spolupráci s CDL bylo v systému implementováno mnoho nových funkcionalit, které si vyžádal postupný rozvoj služeb a mezinárodní expanze W.A.G. Spolupráce i nadále pokračuje zaváděním dalších desítek inovačních projektů ročně.

W.A.G. je tvůrcem platebních řešení pro mobilitu značky Eurowag. Zákazníci W.A.G. využívají při svých cestách napříč Evropou jednoduché a zcela bezpečné řešení pro bezhotovostní úhrady paliv, mýtných poplatků a dalších služeb. W.A.G. reprezentuje technologickou a inovační špičku v odvětví, rozvíjí své podnikatelské aktivity ve 25 zemích Evropy. Více informací o W.A.G. naleznete na www.eurowag.com.

Marius Pedersen

Společnost Marius Pedersen a.s. (dále jen MP) používá od roku 2014 ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV 2013 pro řízení ekonomických agend společnosti. Projekt realizovala společnost CDL SYSTEM a.s. Tato implementace je jednou z etap rozsáhlého projektu celofiremního informačního systému, který má mimo jiné pokrýt agendy řízení vztahů se zákazníky a správy dokumentů, ekonomický informační systém, systém pro řízení nakládání s odpady a manažerský informační systém.  Před závěrečnými fázemi implementace oborového řešení proběhl upgrade jádra informačního systému na NAV2016. V současné době probíhá dokončení implementace oborové části řešení.

Společnost MP se stala špičkou na českém trhu mezi subjekty zabývajícími se odpadovým hospodářstvím.  Po roce 2000 společnost rozšířila své služby i na další oblasti - údržbu zeleně, letní a zimní údržbu a opravy komunikací, údržbu veřejného osvětlení a také facility management pro průmyslové podniky a veřejné instituce.  Více informací o MP naleznete na www.mariuspedersen.cz.

Centropol

Skupina CENTROPOL se dynamicky rozvíjí a bylo nutné zajistit zvýšení dostupnosti ICT, zvýšení kapacity ukládání dat a výkonu serverů a zvýšení škálovatelnosti ICT pro případné další projekty. Proto byl realizován projekt budování oddělených datových center - disaster recovery řešení. V rámci tohoto projektu společnost CDL dodala a implementovala dvě serverové farmy s virtuálním datovým úložištěm, které slouží k provozu informačních systémů. Mezi klíčové systémy patří CRM pro obsluhu zákazníků, ekonomický informační systém a nástroje pro správu oběhu dokumentů. Vzhledem k nárůstu počtu zákazníků jsou systémy intenzivně využívány a jejich databáze a požadavky na infrastrukturu významně rostou.

Předmětem podnikání skupiny CENTROPOL je prodej elektřiny, plynu a telekomunikačních služeb domácnostem, podnikatelům i velkoodběratelům. Společnost patří mezi nejúspěšnější alternativní obchodníky na českém trhu a obsluhuje velmi rozsáhlou zákaznickou bázi na celém území ČR. CENTROPOL se již pravidelně umísťuje v prestižním žebříčku CZECH TOP 100 nejvýznamnějších firem v České republice. Více informací o CENTROPOL naleznete na www.centropol.cz.

Lasvit

Implementací řešení pro řízení obchodních, marketingových a produkčních aktivit získala skupina LASVIT nástroj, který umožňuje pokrýt vnějších obchodní a realizační procesy silně individualizovaných projektů v různých částech světa a zároveň udržet potřebnou standardizaci procesů interních. Management společnosti má přehled o stavu obchodních příležitostí, zákaznících, projektech a jejich realizaci, to vše v reálném čase. Obchodním a produkčním týmům společnosti LASVIT přineslo řešení rychlejší a kvalitnější přístup k potřebným informacím o projektech a zlepšilo vzájemnou spolupráci. Nový nástroj realizovala společnost CDL s řešením postaveném na produktech společnosti Microsoft, konkrétně Microsoft Dynamics CRM a Microsoft SharePoint.

Společnost LASVIT je předním výrobcem luxusních světelných instalací a kolekcí svítidel, jimž se dostalo řady prestižních ocenění. Projekty realizované společností LASVIT lze spatřit po celém světě – v luxusních soukromých rezidencích, veřejných prostorech, luxusních hotelích, moderních buticích a dalších mimořádných interiérech. Více informací o LASVIT naleznete na www.lasvit.cz

Kolbenschmidt

Spolupráce mezi společností KS Kolbenschmidt (dále jen KSPG) a CDL byla zahájena v roce 2007 ve formě úplného outsourcingu IT služeb. CDL plně převzala odpovědnost za on-site podporu uživatelů a koncových pracovišť, provoz help-desku, vzdálenou správu serverového prostředí a kooperaci s IT mateřské společnosti a jejími outsourcery. CDL zajišťuje SLA pro řešení závad mimo standardní pracovní dobu, konzultační činnosti k rozvoji IT systému a návrh a nasazení bezpečnostních postupů a směrnic.

KSPG je mezinárodně uznávaný výrobce pístů. Je součástí skupiny Rheinmetall Automotive AG, významného dodavatele automotive průmyslu s celosvětovou působností. Z tohoto postavení vycházejí i přísné požadavky na řízení dodavatelských a odběratelských vztahů. IT technologie jsou proto klíčovým nástrojem pro řízení procesů v organizaci a jejich spolehlivost a funkčnost výrazně ovlivňují výkon společnosti. Více informací o KSPG naleznete na www.kspg.cz

AGC Glass Europe

Pro skupinu AGC zajišťujeme dodávky serverových a storage technologií pro centrální datová centra i jednotlivé výrobní závody v mnoha evropských destinacích. Technika je tomuto zákazníkovi dodávána jako zboží, ale i jako služba poskytování výpočetní kapacity.

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-la-Neuve vyrábí, zpracovává a uvádí na trh ploché sklo pro stavební sektor (exteriérové a interiérové aplikace), automobilový průmysl (originální i náhradní skla) a různá průmyslová odvětví (doprava, solární segment a špičkové technologie). Více onformací o AGF naleznete na www.agc-glass.eu.

Krajská zdravotní

Společnost Krajská zdravotní, a.s. provozuje pět největších nemocnic v Ústeckém kraji. Klíčovým úkolem pro IT oddělení bylo zajištění centrálních vysoce dostupných a kvalitně spravovaných systémů pro všechny uživatele. Ti dlouhodobě naráželi na problémy s výkonem aplikací, které využívaly starší centrální databázový systém. Složitá byla i správa elektronické pošty, kterou si původně každá nemocnice řešila vlastním poštovním systémem a po sdružení nemocnic pod Krajskou zdravotní, a.s. bylo proto nutné spravovat pět původně separátních systémů v různých verzích, což bylo náročné časově i finančně.

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pět nemocnic, spadajících v době před transformací coby samostatné subjekty pod kompetenci Ústeckého kraje, se z příspěvkových organizací stalo odštěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. Konkrétně se jedná o Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov. S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Více informací o Krajské zdravotní naleznete na www.kzcr.eu

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen KÚÚK) realizoval v průběhu let 2013 a 2014 s pomocí CDL projekt výstavby Technologického centra Ústeckého kraje (TCUK) s cílem zajistit robustní, škálovatelnou, vysoce dostupnou a bezpečnou ICT infrastrukturu pro provoz eGON centra kraje, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů v nepřetržitém režimu 24x7. Realizace nového technologického centra v sobě zahrnovala vybudování nové centrální infrastruktury IT, pořízení garantovaného nového úložiště, modernizaci a rozšíření spisové služby, zprovoznění krajské digitalizační jednotky a integraci provozovaných systémů.

V roce 2019 proběhla realizace projektu "Provozní podpora a rozvoj ekonomického informačního systému Ústeckého kraje II.", projekt byl úspěšně dokončen 30.6.2019.

KÚÚK je státní organizací, zajišťující chod vyššího územního celku – Ústeckého kraje. IT technologie pro svou činnost využívá cca 550 pracovníků organizace, ale zároveň jsou centrální systémy přístupné i tisícům uživatelů z krajem řízených organizací. Více informací o KÚÚK naleznete na www.kr-ustecky.cz.

EMOS Group

Společnost Solitea CDL dokončila projekt implementace informačního systému ve skupině EMOS. Po mnohaletém používání Navisionu a na základě dlouhodobé spolupráce s naší společností se skupina EMOS rozhodla pro reimplementaci mezinárodně úspěšného ekonomického informačního systému. Nasazení systému Microsoft Dynamics NAV v celé skupině trvalo 2 roky. V prvním roce byl systém nasazen ve firmách v České a Slovenské republice. Ve druhé roce byl proveden roll-out do společností skupiny v Polsku, v Maďarsku a ve Slovinsku.

Hlavní důraz celého projektu byl kladen na logistické procesy, které jsou pro velkoobchodní firmu základem úspěchu. Z logistických procesů systém zejména podporuje procesy dopravy, vstupní kontroly zboží, procesy řízeného skladu a vychystávání zboží, reklamační procesy, cenotvorbu. Kromě toho systém podporuje obchodní procesy pro obchodní zástupce pomocí mobilních zařízení, je integrován s e-shopy typu B2B i B2C a v neposlední straně systém poskytuje podporu pro elektronickou výměnu dat EDI.

Solitea CDL byla hlavním dodavatelem celého řešení pro skupinu EMOS. Na roll-out řešení do Polska, Maďarska a do Slovinska se podíleli místní implementační partneři ve formě implementace legislativních procesů v informačním systému a nastavení účetnictví. 

Příběh čistě české společnosti EMOS se začal odvíjet v roce 1991 v Přerově. V průběhu let se z ní stala moderní obchodní firma, která dorostla až do podoby koncernu se čtyřmi zahraničními pobočkami. Prostřednictvím svých produktů se postupně dostala do každé domácnosti. V roce 2017 došlo k vytvoření holdingu  EMOS.  Mateřskou společností je EMOS CZ Group a.s., která vlastní 100% podíly ve společnostech  EMOS spol. s r.o., EMOS property, EMOS SK, EMOS PL, EMOS HU a EMOS SI. Vznik holdingu umožňuje efektivnější řízení obchodní politiky napříč uskupením, centralizaci logistických procesů, využívaní synergie jednotného, centrálního nákupu a dovoluje těžit z kapitálové a ekonomické síly skupiny EMOS. Více informací naleznete na www.emos.cz. 

Elcom

Rozvoj a růst společnosti ELCOM, a. s.  nebyl dostatečně podporován původními informačními technologiemi. Proto se společnost rozhodla zavést nový jednotný podnikový informační systém, který by měl pokrýt obchodní a realizační procesy. Součástí rozhodnutí o novém systému byla také volbu technologií Microsoft a s tím i volba produktů rodiny Dynamics 365 a to Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics 365 Sales, Microsoft Offce 365 a cloudové služby Microsoft Azure.

Společnost od nového informačního systému požadovala otevřenost, pružnost a také možnost dalšího rozvoje. Důležitým požadavkem byla i modernizace systémů pro spolupráci a výměnu dokumentů, důraz byl kladen na poskytování správně strukturovaných informací. Systém měl být provozován bez nutnosti mít vlastní datové centrum a tím umožňovat snadný provoz a správu IT technologií.

Realizovaný projekt pomohl společnosti ELCOM a.s. zejména získání nástrojů na podporu obchodního růstu společnosti, na sjednocení procesů společnosti skupiny a zpřístupnění workflow a schvalovacích procesů.

Akciová společnost ELCOM byla založena v roce 1990 jako společnost s ručením omezeným. Původním záměrem bylo vytvořit inženýrské a konzultační středisko v oboru silnoproudé elektrotechniky, specializované na oblast kompenzace jalového výkonu, elektromagnetické kompatibility a optimalizaci spotřeby elektřiny. Vysoká poptávka průmyslu po kvalitních službách a hlavně po výrobcích v tomto oboru, vytvořily základ pro postupné rozšíření společnosti o další oblasti. Více informací naleznete na www.elcom.cz. 

Stránky