Back to top

Reference

Globus

Spolupráce obou společností probíhá na základě smlouvy o částečném outsourcingu IT služeb, podle které dodává CDL SYSTEM a.s. své specialisty pro řešení závažných problémů v backoffice infrastruktuře, která je z velké části budována na platformě společnosti Microsoft.

Společnost Globus ČR, k.s. provozuje v České republice síť 15 hypermarketů a tří samostatných Baumarktů. Její prodejní strategie je zaměřena na kvalitní zboží a poskytování vysoce kvalitních prodejních služeb. Řízení prodejních procesů v mnoha velkých obchodech přináší vysoké nároky na kvalitní zajištění chodu informačních systémů a technologií. Více informací o Globus naleznete na www.globus.cz.

Lafarge

CDL realizovalo zajímavý projekt modernizace části řídicího systému výroby, založený na virtualizaci dosavadních fyzických hostů a operátorských stanic s SuSE Linux do prostředí vSphere 5 při využití virtualizovaného diskového pole HP StoreVirtual LeftHand. Velmi účelně bylo použito tenkých klientů HP s X-Windows na velíně v až čtyř monitorové konfiguraci. 

Akciová společnost Lafarge Cement, která je součástí nadnárodní Skupiny Lafarge, patří mezi hlavní výrobce cementu v České republice. Výrobkové portfolio tvoří portlandské cementy různých druhů, maltovinové pojivo Multibat PLUS a vápence pro životní prostředí. Více informací o Lafarge naleznete na www.lafarge.cz

TECHNOLOGY: S Microsoft Dynamics 365 podpora obchodu i servisu zajištěna

Implementací nástroje pro podporu obchodu a servisu (Microsoft Dynamics 365) získala skupina TECHNOLOGY prostředek, který  pokrývá komplexně vnější obchodní a servisní procesy. Pro uživatele přinesla implementace řešení potřebnou a jasnou on-line dostupnost informací o zákaznících, zefektivnění práce a její organizace. V neposlední řadě zkvalitnila interní kooperaci oddělení společnosti, která jsou ve styku se zákazníkem. Management má on-line přehled o zákazníkovi od poptávky až po dodávku a následné servisní služby. Může tak jednoduše sledovat naplňování prodejních cílů v souladu se strategií skupiny TECHNOLOGY, být důležitou a respektovanou společností na trhu s balicími stroji a obalovým materiálem v České a Slovenské republice.

Skupina TECHNOLOGY  je ryze českou skupinou firem, která již 25 let obchoduje s uceleným sortimentem balicích strojů a obalových materiálů. Více než 20 000 instalovaných balicích strojů a linek řadí skupinu TECHNOLOGY k lídrům českého a slovenského trhu s obalovou technikou a materiály. Více informací o TECHNOLOGY naleznete na www.technology.cz.

Microsoft Dynamics NAV podporuje SVĚT BALENÍ

Nový podnikový informační systém Microsoft Dynamics NAV přinesl jasné a striktní dělení kompetencí. Hlavními benefity jsou komplexnost, přehlednost procesů a dosažení maximální symbiózy mezi Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Dynamics NAV. Rozdělení  jednotlivých provozních procesů do těchto systémů a jejich úzká integrace. Microsoft Dynamics NAV zlepšil a zefektivnil řízení společnosti poskytnutím správně strukturovaných informací.

Skupina TECHNOLOGY  je ryze českou skupinou firem, která již 25 let obchoduje s uceleným sortimentem balicích strojů a obalových materiálů. Více než 20 000 instalovaných balicích strojů a linek řadí skupinu TECHNOLOGY k lídrům českého a slovenského trhu s obalovou technikou a materiály. Více informací o TECHNOLOGY naleznete na www.technology.cz.

Chvalis

„Po úspěšném zavedení Microsoft Dynamics NAV jsme schopni perfektně řídit jak servisní zakázky, tak výrobní zakázky. Víme, v jaké stavu se nacházíme a jsme schopni případné problémy identifikovat ještě předtím, než skutečně nastanou,“ říká finanční ředitel Chvalisu Zděnek Bureš.

Společnost CHVALIS zajišťuje servis průmyslových výrobních zařízení. Nabízí komplexní služby v oblasti hydrauliky, pneumatiky a systémů centrálního mazání a patří mezi nejvýznamnější fi rmy z oboru v České republice. Provozuje rovněž vlastní obchodní činnost a zakázkovou výrobu. Více informací o Chvalis naleznete na www.chvalis.cz.

,

Video reference:

https://www.youtube.com/watch?v=Y-7yw61wQNQ

Metrostav

Pro společnost Metrostav dlouhodobě zajišťujeme outsoursing správy aplikačního a portálového prostředí na technologii SharePoint, vzhledem k tomu, že v tomto prostředí běží několik klíčových aplikací, garantujeme zákazníkovi i přísná SLA pravidla dostupnosti potřebných služeb.

Metrostav a.s. je dlouhodobě finančně silnou a stabilní univerzální stavební společností se schopností získávat a řídit velké a složité projekty na domácím trhu i v 15 zemích Evropy. Mezi jeho klíčové obory působnosti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory. Více ionformací o Metrostav naleznete na www.metrostav.cz.

 

Logit, s.r.o. - RadiciGroup

Po zvážení všech možností zajištění podpory IT byla ve společnosti Logit zvolena varianta rozšíření  spolupráce se společností CDL SYSTEM a.s., která do té doby zajišťovala odborné a SLA služby, na plný outsourcing podpory IT. Přechod na podporu a správu IT externím poskytovatelem byl rozdělen na dvě části. V rámci přechodu byla zpracována studie posuzující aktuální stav IT ve vztahu k existujícím business požadavkům a plán vyřešení nedostatků. Výstupem byl projekt modernizace centrálního IT, a výstupy studie slouží jako podklad pro strategické plánování IT v dalším období. Byly nově nastaveny procesy péče o jednotlivé části IT a pro podporu uživatelů byl zaveden helpdeskový systém, kde jsou evidovány veškeré činnosti související s IT. Jednotlivé procesy jsou nastaveny s přihlédnutím k SLA parametrům, které garantuje outsourcingová smlouva. Jsou tedy jasně definovány reakční doby a stanoveny sankce za případné nedodržení podmínek.
 

Logit, s.r.o. je výrobní společnost patřící do italského koncernu RadiciGroup, konkrétně divize Fibres (umělá vlákna). Zabývá se zpracováním (skaním a následnou tepelnou fixací) PA vláken sloužících následně pro výrobu koberců. Patří mezi největší zaměstnavatele v regionu Podbořanska, kde působí již od roku 1999. Více informací o Logit naleznete na www.radicigroup.com.

AVE

Společnosti AVE Odpadové hospodářství jsme vybudovali intranetový portál na technologii SharePoint, součástí dodávky byl i vývoj několika aplikací např. pro správu dokumentace systému řízení kvality nebo několik aplikací pro personální oddělení. Toto prostředí jsme v průběhu spolupráce upgradovali a zajistili jeho přechod do hybridního prostředí (SharePoint/SharePoint On-line). Průběžně též zajišťujeme SLA podporu dodaného řešení.

Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti na trhu zabývající se nakládáním s odpady, komunálními službami, sanacemi ekologických zátěží, demolicemi, údržbou komunikací a facility managementu. Na českém trhu působí od roku 1993 a je součástí skupiny EP Industries, která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Více informací o AVE naleznete na www.ave.cz.

E.ON

V rámci realizovaného projektu jsme pro společnost E.ON IT Czech Republic s.r.o. nasadili moderní řešení pro správu dokumentů systému řízení kvality. Systém využívá vlastností dokumentové knihovny technologie MS SharePoint 2010. Naše řešení nahradilo původní knihovny dokumentů, které byly provozované nad MS SharePoint 2003 a sloužily pouze jako rozšířené úložiště bez další aplikační logiky. Díky doplnění námi vyvinuté aplikace Řízená dokumentace v5 pokrývá nyní řešení všechny procesy pro správu dokumentace, zejména Schvalování, Seznamování, Revize a Reporting nad dokumentací.

Skupina E.ON patří mezi nejvýznamnější dodavatele energií v České republice. Tvoří ji celkem pět společností, přičemž jednotlivá pracoviště se nacházejí po celém území ČR. Více informací o e.on naleznete na www.eon.cz.

Grafton Recruitment

S finančním řízením i chodem náročné agendy, související s pronájmem pracovníků české pobočce Grafton Recruitment s.r.o., od roku 2008 úspěšně pomáhá Microsoft Dynamics NAV.

Společnost Grafton Recruitment působí v šesti zemích v Evropě a je jednou z největších nezávislých evropských firem, která vyhledává zaměstnance napříč všemi sektory a pracovními pozicemi. Její česká pobočka patří díky službě Temporary Staffing k jedněm z největších zaměstnavatelů v České republice. Více informací o Grafton naleznete na www.grafton.cz.

Stránky